Den veterinärmedicinska utvecklingen går framåt

Parallellt med att efterfrågan på mer avancerad vård har ökat har patientsäkerheten i svensk djursjukvård förbättrats betydligt, tillgången till avancerad vård dygnets alla timmar har utvidgats och branschen har säkerställt en internationellt sett låg och sund antibiotikaanvändning.

Utvecklingen är positiv för patienternas trygghet och medicinska säkerhet, men har också resulterat i ökade kostnader för att bedriva djursjukvård.

Visste du att

  • För 10 år sedan var det inte ovanligt att katter som diagnostiserades med diabetes avlivades. Idag hjälper vi istället många av dessa katter, genom den förbättrade kunskap som finns.
  • Hygienstandarden har förbättrats väsentligt med en avsevärt högre förbrukning av handdesinfektion, fler engångsartiklar och minst ett klädombyte varje dag. Tidigare kunde engångsartiklar användas till flera patienter och kläderna användes flera dagar i rad. Läs mer om hur vi arbetar med patientsäkerhet och medicinsk kvalitet.
  • Idag lägger djursjukhusen mer tid på varje patient. Snitt tiden för ett poliklinikbesök har ökat från 10-15 minuter till över 20 minuter.
  • Personaltätheten på djursjukhusen har ökat väsentligt mellan 2002 och 2017. Exempelvis har antalet djursjukskötare och djurvårdare ökat då det ställs högre krav på omvårdnad (rastning, tvätt, bad/pälsvård, matning mm) idag än tidigare. Fler är också i tjänst nattetid.
  • Fram till 2015 kunde vem som helst vaccinera djur, idag ställs krav på en särskild djursjukskötarlegitimation eller veterinärlegitimation. Även för att söva djur finns idag krav på särskild utbildning, som tidigare inte fanns.
  • Sedan 2002 har vi en antibiotikapolicy i Sverige som medför att vi i stor utsträckning provtar djur innan påbörjad antibiotikabehandling samt att vi som ett alternativ till antibiotikabehandling använder oss av avancerad sårvård. Detta kan medföra ökade kostnaderna för vården, men det bidrar till minskad antibiotikaresistens.
  • För att bli veterinär krävs 5,5 års heltidsstudier på högskolenivå och vidareutbildning under hela tiden man är yrkesverksam.
  • För att bli djursjukskötare krävs 3 års heltidsstudier på högskolenivå och vidareutbildning hela tiden man är yrkesverksam.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.