Bättre handhygien på våra kliniker

Nya resultat från AniCuras studie i handhygien visar att djursjukhus inom AniCura har förbättrat handhygienen genom AniCuras kvalitetsprogram. God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att motverka spridning av infektioner och resistenta bakterier i sjukvården.

För fjärde året i rad har AniCura slutfört en studie om handhygien i europeisk djursjukvård. I år deltog 120 djursjukhus och djurkliniker från åtta länder i studien. Under april mättes användande av alkoholbaserad handdesinfektion på djursjukhusen. I genomsnitt förbrukades 6,7 ml alkoholbaserad handdesinfektion per patient och dag.

- Det är glädjande att se att djurkliniker som nyligen blivit del av AniCura har dragit nytta av vårt kvalitetsprogram och förbättrat handhygienen på kliniken, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

Handhygien centralt i kampen mot resistenta bakterier

God handhygien är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga infektioner i sjukvården. God handhygien motverkar spridning av bakterier mellan personal, mellan personal och patienter och mellan patienter. Alkoholbaserad handdesinfektion under och mellan alla patientbesök är det enda effektiva sättet att minimera smittspridning.

- Handhygien är viktigare än någonsin när vi nu ser att resistenta bakterier sprids snabbt över världen. För oss handlar det om våra patienter och medarbetare men också om samhället i stort. Djursjukvårdspersonal löper högre risk att möta resistenta bakterier i arbetet och kan sprida dessa vidare i samhället, säger Ulrika Grönlund.

AniCuras studie i handhygien utfördes under april inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram. Att mäta konsumtionen av alkoholbaserad handhygien är ett vedertaget sätt att utvärdera hygienstandarder i sjukvården. Studien visade också att djurklinikerna i genomsnitt hade 1,1 flaskor med handdesinfektion per mottagningsrum.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.