Antibiotika kan rädda ditt djurs liv.

Vad är antibiotika? Antibiotika är en grupp läkemedel som används för att förebygga och behandla bakterieinfektioner hos människor, djur och växter.

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens är bakteriernas förmåga att överleva eller växa i närvaro av de antibiotika som är avsedda att döda dem. Denna resistens gör infektioner svårare att behandla och ökar risken för sjukdomsspridning och allvarliga sjukdomar.

Varför är antibiotikaresistens ett problem för ditt husdjur?

Antibiotikaresistenta bakterier kan spridas från plats till plats, från djursjukhus till hem, mellan husdjur och människor och tillbaka igen. Detta är ett stort problem eftersom antibiotikans effekt försvagas mot antibiotikaresistenta bakterier. Därför blir antibiotika alltmer ineffektiva, vilket leder till mer svårbehandlade infektioner. Vi måste använda dem med försiktighet, annars blir de ineffektiva.

Hur kan vi hjälpa till att bekämpa antibiotikaresistens?

För att förhindra antibiotikaresistens är det viktigt att antibiotika endast används enligt din veterinärs anvisningar. Det är också viktigt att upprätthålla en hög hygienstandard på veterinärklinken. Vi kan alla bidra genom att endast använda antibiotika när det behövs, enligt anvisningarna och under lämplig tidsperiod.

En hund och en katt på blå bakgrund.

Vad vet du om antibiotikaresistens?

  1. Gör testet och ta reda på vad du vet!

  2. Det bästa är att sluta med medicineringen när är mitt husdjur mår bättre.

  3. Du bör vänta på att ditt djur ska tillfriskna av sig själv. Då bidrar du till att minska användningen av antibiotika.

  4. Det borde vara klokt att använda överbliven antibiotika när mitt djur visar symptom på sjukdom så att den snabbt blir frisk.

  5. Antibiotikaresistens påverkar oss alla - djur, människor och vår planet.

Hjälp oss att förebygga antibiotikaresistens.

Överanvändning av antibiotika leder till antimikrobiell resistens och hotar världens hälsa. Vi på AniCura anstränger oss dagligen för klokare användning av antibiotika.

Vikten av uppföljande veterinärbesök:

Håll din veterinär informerad:

I de fall ett återbesök ordineras ha du som djurägare möjlighet att uppdatera din veterinär om ditt husdjurs framsteg. Du kan även skriva ner anteckningar hemma som du kan dela med dig av till veterinärteamet på kliniken.

Ny undersökning för bättre vård:

Din veterinär kanske vill undersöka ditt djur igen under ditt återbesök. Detta hjälper till att avgöra om infektionen förbättras som förväntat. Om så inte är fallet kan behandlingsplanen justeras.

Prata om frågor och funderingar:

Troligen har du fler frågor om ditt djurs tillstånd. Återbesöket erbjuder en extra möjlighet att få svar. Kom ihåg att ingen fråga är för liten, så tveka inte att fråga. Om ditt husdjur har ordinerats antibiotika hoppas vi att det blir friskt snart! Se till att följa de instruktioner som din veterinär har ordinerat. Det är viktigt att fullfölja behandlingen även om ditt husdjur verkar må bättre.

Möt Ulrika Grönlund

Ett meddelande från Veterinär Ulrika Grönlund, Sustainability and Medical Communications Manager. I denna korta videoserie belyser Ulrika det viktiga ämnet antibiotikaförskrivning och behovet av ett mer genomtänkt tillvägagångssätt inom veterinärmedicin. Se fler videor och följ med oss ​​på vår resa mot klokare antibiotikaanvändning.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.