Välkommen till AniCura Djursjukhuset Albanos akutmottagning!

Vår akutmottagning har alltid ett vårdteam redo att ta emot akut sjuka och skadade djur under våra öppettider. På den här sidan har vi samlat information om akutbesöket – sådant som vi tror att du som djurägare kan ha glädje av att känna till.

Hur besöket går till

Efter att du har registrerat dig och ditt djur i receptionen visas du in på ett undersökningsrum eller får sitta ner i väntrummet, alternativt på annan anvisad plats. 

Triage

Varje patient som kommer in till vår akutmottagning bedöms av en akutsköterska enligt särskilda medicinska kriterier, så kallad triagering. Syftet med triagering (från franska trier och betyder sortering) är att se till att de djur som är allvarligast sjuka eller skadade får rätt vård först. Triage är en bedömning av patientens medicinska tillstånd utifrån en utvärdering av cirkulation, respiration, neurologisk status och urineringsförmåga. Detta bedöms via sjukdomshistoria och vitala parametrar så som puls, slemhinnefärg, andningsfrekvens, kroppstemperatur och allmäntillstånd.

Bedömningen resulterar i en gradering, färgkod, som säkerställer att ingen får vänta längre på en första veterinärkontroll än vad som är patientsäkert. De färgkoder vi använder oss av är Röd, Orange, Gul och Grön. Även Blå förekommer, denna färgkod är för patienter som t.ex. skulle kunna komma på en bokad tid.

Prioritering och väntetid

Djursjukhuset Albano Akutmottagning tar i snitt emot 30-35 patienter/dag. Väntetiden varierar beroende på antal patienter och vad ditt djur har för symptom. Alla våra patienter är lika viktiga för oss men för att säkerställa patientsäkerhet behöver vi prioritera. Prioritera innebär att vi tar de djur som är allvarligast sjuka eller skadade först, alltså de som vid triagering har bedömts vara i mest akut tillstånd. Bra att veta är att vid vissa tillstånd kan djuret uppfattas som alert trots att tillståndet är potentiellt livshotande.

Ibland väntar även patienter som har en bokad veterinärtid i samma väntrum som akutpatienterna. Det kan då upplevas att dessa får gå före i kön, då de oftast inte sitter där så länge, men så är inte fallet.

Under jourtid, det vill säga efter klockan 18.00 på vardagar och under helg/röda dagar har
vi färre personal, vilket kan leda till längre väntetider. Om du väljer att avvika innan du har träffat sköterska eller veterinär ber vi dig att meddela det till någon i personalen. Uppmärksamma oss alltid på om ditt djurs tillstånd försämras under väntetiden på akuten.

Under tiden du väntar, tänk igenom följande:

• Har ditt djur utretts eller vårdats på annan klinik? Eller har du varit i kontakt med onlineveterinär gällande ditt djurs nuvarande symptom? Om så är fallet, meddela detta i receptionen.
• Vad har ditt djur för symptom? Och när uppkom de?
• Har ditt djur några kända sjukdomar?
• Står ditt djur på mediciner? Om så är fallet, vilka preparat, vilken styrka och när gavs det senast?
• Har ditt djur någon känd överkänslighet mot läkemedel eller foder?

Träffa veterinär

Om ni inte redan sitter på ett undersökningsrum så tas ni in på ett för att få träffa veterinär för undersökning. Vad som sker därefter beror på vad ert djur har för symptom och vad veterinären hittar vid den kliniska undersökningen. Oftast behövs det kompletteras med blodprover och/eller bilddagnostik som röntgen eller ultraljud.

Betalning

Alla sjukvårdskostnader måste betalas innan du går hem från akutbesöket eller innan du hämtar hem ditt inskrivna djur från vård- eller operationsavdelningen. Vi är kontantfria. Du kan istället betala med konto- /kreditkort eller swish. Önskar du faktura eller avbetalning går det att ansöka om via Svea Ekonomi. Fråga personalen i receptionen om du har frågor kring betalning.

Akutavgifter och kostnader för akutsjukvård

Vid akutbesök tillkommer alltid en akutavgift för att träffa veterinär, och akutpåslag på de ordinerade behandlingar som sker under besöket som t.ex. blodprov, röntgen etc. Avgifterna har vi för att täcka våra omkostnader som möjliggör att vi kan ta emot akuta patienter dygnet runt, året om. Avgiften ökar under jourtid, d.v.s kvällar, helger, röda dagar och storhelger.

Försäkring

De uppgifter som ligger till grund för din försäkring finns att läsa i ditt försäkringsbrev. Där finns även det försäkringsbelopp du har tecknat för ditt djur, vilken självrisk du har samt villkoren för försäkringen, det vill säga om och vilka av djurets vårdkostnaderna ditt försäkringsbolag täcker. Vi har inte tillgång till era försäkringsuppgifter och kan därför inte svara på sådana frågor, så vi rekommenderar därför att ni kontaktar ert försäkringsbolag eller läser igenom ert försäkringbrev för att se försäkringens omfattning. Ditt djurs försäkring kan ersätta vårdkostnader för skador och sjukdomar som uppkommit efter det att du tecknat försäkringen, och som anses vara medicinskt motiverade.

Särskilda fall

Kontakta gärna ditt försäkringsbolag vad gäller specialfrågor som t.ex. trafikskador, fall från hög höjd (balkonger/fönster), skador som kan täckas av dolda felförsäkringar eller dylikt. Dessa omfattas av särskilda försäkringsvillkor.

Oförsäkrade djur

Om ditt djur är oförsäkrat och vi kommer överens om inskrivning måste en förskottsbetalning ske på 50% av den vid inskrivningstillfället uppskattade totalkostnaden. Resterande del betalas vid hemgång.

Direktreglering

Om ditt djur är försäkrat kan vi, under vardag och kontorstid, hjälpa dig att direktreglera mot försäkringsbolaget. Det betyder att vi kontaktar försäkringsbolaget och att de återkommer med vad de ersätter för besöket. Vi tar då ut en administrationsavgift. Ibland kan försäkringsbolaget säga nej till direktreglering, då måste du betala hela summan på plats och själv kontakta ditt försäkringsbolag med kvitto för korrigering i efterhand. Om ditt djur skrivs in för vård, meddela gärna om du vill att vi ska direktreglera besöket innan du ska hämta ditt djur.

Inskrivning på operations- eller vårdavdelningen

I de fall då ditt djur behöver vara kvar för operation, vidare vård och/eller utredning av ett sjukdomstillstånd skrivs ditt djur in på vård- eller operationsavdelningen. Där behandlar vi djur med sjukdomar och skador som inte kan behandlas i hemmiljö, exempelvis om djuret är i behov av syrgas, intravenöst dropp eller starkare smärtlindring. När du skriver in ditt djur hos oss måste du skriva under ett mottagningsbevis.

Kontakt under vårdtiden

Vi kan behöva nå dig dygnet runt under tiden ditt djur är inskrivet hos oss. Därför är det viktigt att vi alltid har uppdaterade telefonnummer till dig/er som djurägare.

Ansvarig vårdveterinär ringer dig, på eftermiddagen, dagen efter att du skrivit in ditt djur om inget annat är överenskommet. Det dröjer oftast till eftermiddagen eftersom veterinären inväntar dagens provsvar eller undersökningsresultat. Detta för att kunna ringa till dig med så mycket samlad information som möjligt. Vi ber dig därför att, i möjligaste mån, inte ringa in själv utan avvakta tills dess att du hör av oss. Vi förstår att ni är oroliga, men vi lovar att ta hand om ert djur på bästa sätt.

Vårdveterinären kommer dagligen att fortsätta ringa med information om ditt djurs tillstånd så länge ditt djur är inskrivet. Även dessa samtal sker oftast under eftermiddagen. Vid samtal med veterinär är du alltid välkommen att be om en aktuell kostnadsuppskattning.

Omvårdnad

Att vara på sjukhus kan ibland vara stressande. För att minimera stress hos våra patienter har vi separata avdelningar för hund och katt.

På respektive avdelning får alla djur en egen bur med en bädd och mjuka filtar att ligga på samt färskt vatten att dricka. Mat serveras utefter patientens näringsbehov och sjukdomstillstånd. Meddela gärna om ditt djur har någon foderallergi eller liknande i samband med inskrivningen, så att vi ska kunna ge ditt djur bästa möjliga vård.

Hundar rastas minst var 4:e timme eller efter veterinärens ordination. Katterna har såklart sin egen toalåda i sin bur som töms regelbundet under dygnet. Miljön kring patienterna hålls stressfri och lugn dygnet runt och vår personal lägger mycket tid på omvårdnad med rastning, matning, medicinering och kärlek för att lära känna djuren som individer.

Besök under vårdtiden

De flesta patienter finner sig väl tillrätta hos oss. Det kan förekomma tillfällen när ett djur behöver sin familj. Då hör vi av oss och ber dig som djurägare att komma hit på besök. Om du som djurägare vill besöka ditt djur måste det bokas in i samråd med behandlande veterinär för att inte krocka med behandling eller planerade undersökningar.

Undersökning och behandling

Under vårdtiden utförs de undersökningar och behandlingar som bedöms vara nödvändiga för den enskilde patienten. Om större åtgärder än de som är planerade skulle behöva genomföras, kontaktar vi alltid dig som djurägare innan. Din veterinär ger dig daglig information om vilka åtgärders som gjorts och vad som planeras att göras. Om tillståndet på ditt djur snabbt förändras kontaktar vi dig direkt.

Intensivvård

På intensivvårdsavdelningen, IVA, vårdar vi de kritiskt sjuka och svårast skadade patienterna. IVA är till för de djur som är i behov av omfattande övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns IVA-personal dygnet runt samt avancerad utrustning för monitorering och behandling.

Akutkirurgi

Vi har beredskap dygnet runt om ditt djur skulle behöva opereras akut. Akutkirurgi innebär ofta större risker än en planerad operation. Djuret är ofta påverkat av det sjukdomstillstånd eller de traumatiska skador som behöver åtgärdas kirurgiskt. Detta innebär att både narkos och operation kan bli mer riskfylld. I möjligaste mån försöker vi stabilisera patienten innan operation. Vi ringer alltid upp dig som djurägare efter utförd operation.

Egen blodbank

Om ditt djur har förlorat mycket blod vid t.ex. en olycka kan en blodtransfusion vara skillnaden mellan liv och död. AniCura Djursjukhuset Albano har en egen blodbank i huset där vi har blod för dessa akuta lägen. Blodet kommer från våra fantastiska blodgivare som ideellt ställer upp och donerar.

Hemgång efter vårdvistelse

Veterinären ringer och informerar dig när du kan hämta hem ditt djur. Om djuret har opererats kontaktar kirugen dig efter genomförd operation. Vid hemgång får du information om vad som gäller för ditt djurs omvårdnad avseende t.ex. medicinering, mat och lämplig aktivitet den närmaste tiden. För ditt djurs bästa och för ett snabbt tillfrisknande är det av största vikt att du följer dessa råd. Läs igenom hemgångsrådet ordentligt när du hämtar hem ditt djur så att du kan ställa eventuella frågor direkt på plats. Rekommenderade återbesök bör bokas i samband med hemgången.

När ni kommit hem

Om du undrar eller känner dig osäker över något i hemgångsrådet när ni väl är hemma är det bara att kontakta oss. Detsamma gäller om det uppstår problem. Vi finns här för er!

Det är viktigt för oss att ditt djur mår bra efter vistelsen på vårt djursjukhus. Därför är ni alltid välkomna att kontakta oss på telefon 08 - 505 304 00.

Vi tar hand om din vän

Vi är väldigt glada att du har gett oss förtroendet att ta hand om ditt djur och vi hoppas att denna information har hjälpt dig besvara några funderingar. Hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano arbetar några av landets främsta veterinärer tillsammans med legitimerade djursjukskötare, biomedicinska analytiker och övrig djurhälsopersonal med stor passion för vårt yrke och djurens bästa! Här finns den mest avancerade utrustningen inom veterinärmedicin och vårt laboratorium är ett av de mest välutrustade i Sverige.

FAQ & trivselregler

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.