Vingelsjuka hos katt

Vingelsjuka är en virusorsakad kronisk sjukdom som drabbar nervsystemet hos katter. Symtomen karaktäriseras av stela, ostadiga rörelser, oförmåga att hoppa och förändrat beteende. Utbredningen av vingelsjuka är som störst i Mälardalen.

Sjukdomen orsakas av rustrelavirus – ett närbesläktat virus med rubellavirus som orsakar röda hund hos människa. Hur smittspridningen sker är oklart men viruset har påvisats hos möss och verkar inte smitta katter emellan. Hankatter, framför allt de som vistas mycket utomhus, drabbas oftare än honkatter.

Symtom

Katter med vingelsjuka kan till en början få feber och nedsatt allmäntillstånd samt tappa aptiten, följt av ett påverkat rörelsemönster. Kattens rörelser blir stela (spastiska) och långsamma - de upplevs röra sig i ”slow motion”. Vinglighet, framför allt i bakkroppen, är vanligt och katten kan få svårt att hoppa. Drabbade katter uppvisar även beteendeförändringar och får i många fall en frånvarande/stirrande blick. De kan bli mer kontaktsökande, jamar ofta överdrivet mycket och kan ha svårt för att dra in klorna, vilket gör att det låter mer när de går. Symtom på smärta från ländryggen förekommer och en del katter blir förstoppade.

Diagnostik

Även om katten uppvisar karaktäristiska symtom är det i sig inte tillräckligt för att ställa diagnos. Blodprov och ryggmärgsvätskeprov kan påvisa förändringar förenliga med vingelsjuka, men det fastställer inte diagnosen. Säker diagnos avseende vingelsjuka kan endast ställas genom obduktion. Sjukdomen orsakar en inflammation i hjärna och hjärnhinnor, så kallad non-purulent meningoencefalit, vilket kan påvisas vid obduktionen.

Övrig avancerad bilddiagnostik, magnetkamerundersökning eller datortomografi, kan utesluta eller fastställa andra neurologiska sjukdomar med liknande symtombild.

Behandling

Behandling med kortison (antiinflammatoriskt) eller amantadinhydroklorid (virushämmande medel) kan eventuellt dämpa symtomutvecklingen men botar inte sjukdomen.

Prognos

Vissa katter med vingelsjuka blir allvarligt sjuka väldigt snabbt medan andra, som överlevt den akuta fasen, utvecklar lindrigare kroniska symtom. En del katter lever många år efter att de insjuknat i vingelsjuka, det längsta fallet vi känner till är 8 år. Det förekommer att katter, som levt länge med vingelsjuka, får återfall och blir akut sjuka igen.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.