Vingelsjuka hos katt

Vingelsjuka är en sjukdom som drabbar nervsystemet hos katter och ger symtom som karaktäriseras av stela, ostadiga rörelser, oförmåga att hoppa och förändrat beteende. Utbredningen av vingelsjuka är störst i Mälardalen.

Bornavirus har isolerats i centrala nervsystemet från katter med vingelsjuka och anses orsaka sjukdomen. Även om det inte säkert har kunnat fastställas hur katter smittas med vingelsjuka så vet man att hankatter, framför allt de som vistas mycket utomhus, drabbas oftare än honkatter. Drabbade katter kan vara i alla åldrar med det är ovanligt att de är yngre än ett år gamla.

Symtom

Katter med vingelsjuka kan till en början få feber, bli dämpade och tappa aptiten. Dessa symtom följs av rörelsestörningar. Katternas rörelser blir spastiska (stela), långsamma, som att de rör sig i ”slow motion”, de blir vingliga, vilket ses mer tydligt i bakkroppen och de kan få svårt att hoppa. Drabbade katter uppvisar beteendeförändringar som att bli mer kontaktsökande och jamar ofta överdrivet mycket. Katterna kan få svårigheter att dra in klorna, vilket gör att det låter om dem när de går. De kan även visa smärtsymtom från ländryggen och ibland bli förstoppade.

Diagnostik

För säker diagnos krävs obduktion då de symtom katten visar är karakteristiska men inte diagnostiska. Veterinären kan alltså inte ställa diagnos endast genom att undersöka katten. Genom att undersöka nervsystemet kan förändringar (så kallad non-purulent meningoencefalit) påvisas.

Blodprov och ryggmärgsvätskeprov kan visa förändringar som är förenliga med vingelsjuka, men kan inte fastställa diagnosen. Övrig avancerad bilddiagnostik som magnetkamerundersökning och datortomografi kan utesluta eller fastställa andra neurologiska sjukdomar som kan ge liknande symtombild.

Behandling

Det finns ingen behandling som botar vingelsjuka. Preparat som dämpar inflammationen i nervsystemet används ofta, även andra läkemedel har provats men effekten av dessa är inte väl utvärderad.

Prognos

Vissa katter med vingelsjuka blir väldigt snabbt och allvarligt sjuka. Andra katter, som överlever den akuta fasen, utvecklar kroniska men lindrigare symtom. Vissa katter lever många år efter att de insjuknat i vingelsjuka. Det förekommer också katter som efter att ha levt länge med vingelsjuka får återfall och bli akut sjuka igen.

Kontakta en veterinär

Om du tror att symtomen stämmer på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär.