Örats funktion är att översätta ljud till nervsignaler som uppfattas av hjärnan. När ljudvågor träffar trumhinnan uppstår en svängning som i sin tur förmedlas till de små benen inne i örat och därifrån till nervreceptorer som skickar en signal via nerver till hjärnans hörselcenter. Vid dövhet föreligger en defekt någonstans i denna mekanism, dvs i trumhinnan, öronbenen, nerverna till hjärnan eller hörselcentret i hjärnan.

Förvärvad dövhet - dövhet till följd av sjukdom eller skada – kan orsakas av exempelvis öroninflammation eller trauma. Återkommande eller kroniska öroninflammationer innebär ökad risk för att även mellan- och innerörat ska bli inflammerade, med skador på hörselorganet som följd. Vid skada på trumhinnan, som t ex vid en kraftig öroninflammation, kan vissa sorters örondroppar orsaka skada i örats inre delar.

Medfödd dövhet kan förekomma hos alla katter, men det är vanligare hos individer med vit päls och blå ögon. Katter med medfödd dövhet ska inte gå i avel.

Symtom

Det kan vara svårt att upptäcka tecken på nedsatt hörsel hos katter. Om katten saknar hörsel på båda öronen kan den eventuellt ha ett avvikande beteende jämfört med hörande och vara mer lättskrämd och otrygg.

Diagnos

Det är svårt att testa hörseln på katter på samma sätt som på människor. Möjligen kan man försöka framkalla oväntade ljud utom synhåll för katten och se om den reagerar. Detta förutsätter att katten inte reagerar på syn- eller känselintryck (t ex luftdrag eller vibration) i samband med ljudet. Numera finns metoder för att mäta hörseln med hjälp av elektroder på kattens huvud, s k BAER-test. Utrustning och kompetens för sådan undersökning finns på vissa djursjukhus.

Behandling

Dövhet går inte att behandla. Däremot ska eventuell underliggande sjukdom som t ex öroninflammation behandlas så att katten inte får obehag eller smärta av den.

Prognos

Hur väl katter hanterar dövhet varierar från individ till individ. En del katter blir mycket otrygga och kanske aggressiva, och i dessa fall bör man överväga avlivning. Andra klarar sig bra trots hörselbortfall, men man bör tänka sig för innan man låter en döv katt vara ute själv eftersom en döv katt lättare kan råka ut för trafikolyckor mm. 

 

Publicerad maj 2017

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.