Tävlingsvillkor

Nedan hittar du våra villkor för tävlingen gällande veterinärvård under ett år. Genom att delta i en tävling godkänner du våra tävlingsvillkor nedan samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

TÄVLINGSARRANGÖR:
AniCura Sweden AB
reg.nr. 556586-2702
Vendevägen 89, 
182 32 Danderyd

VEM KAN VARA MED?

 • Du måste vara folkbokförd i Sverige och åldersgränsen för att vara med är 18 år. Om en vinnare är under 18 år kommer denne inte få sitt pris utan istället kommer en ny vinnare utses.
 • Deltagare måste vara bosatta i Sverige.
 • AniCura’s anställda och familj boende i samma hushåll får inte deltaga.

HUR GÅR DET TILL?

 • Tävlingen är öppen från 29.02.2024 fram till och inklusive 31.03.2024.
 • För att vara med i tävlingen ska deltagaren anmäla sig till vårt nyhetsbrev via formuläret på Facebook alternativt via anicura.se/hund/senior eller anicura.se/katt/senior
 • Endast en anmälan per person under hela tävlingsperioden tillåts. Om flera ansökningar skickas in för eller på vägnar av en och samma person diskvalificeras alla bidrag från personen i fråga. Bidrag från agenter, tredje parter, organiserade grupper, eller automatiskt datorgenererade registreringar accepteras inte.
 • Vinsten är fri veterinärvård under 1 år till ett maximalt värde om 25.000kr.
 • Priset är det som beskrivs i dessa villkor och det finns inga andra alternativ, som priset kan bytas till. Vi förbehåller oss rätten att ändra vinsten om det skulle uppstå några oförutsedde händelser.
 • Priset är personligt och kan inte överlåtas till en annan person.
 • Du kan endast tävla för vård av ett djur som bor i ditt hem och som du är registrerad ägare utav.

VINNARE

 • När tävlingen avslutas (31.03.2024) kommer en vinnare att bli slumpmässigt vald av AniCura.
 • AniCura’s alla beslut är slutgiltiga, bindande och inte öppna för diskussion eller överklagande.
 • AniCura kontaktar vinnaren via e-post, som angetts, men ansvarar inte för eventuell misslyckad kommunikation eller fel som uppstår, om vinnaren har angett felaktiga kontaktuppgifter. Vinnaren har 7 dagar på sig att svara. Organisatören meddelar i förlängningen vinnaren om vilken klinik/djursjukhus som är närmst vinnaren och där priset kan användas.
 • Om en potentiell vinnare av något skäl inte kan kontaktas, eller inte kan eller vill ta emot priset, kan en annan vinnare väljas av organisatören och erbjudas priset utan någon skyldighet mot den första potentiella vinnaren.

ALLMÄNT

 • Om, av något skäl, någon del av denna tävling inte kan genomföras som planerat kan organisatören efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, modifiera eller skjuta upp tävlingen, eller ogiltigförklara eventuella berörda bidrag (detta inkluderar, utan begränsning, skäl som infektion av datavirus, nätverksfel, buggar, sabotage, otillåtet ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker utom organisatörens kontroll, som fördärvar eller påverkar tävlingens administration, säkerhet, rättvisa, integritet och korrekta genomförande).
 • Organisatören reserverar sig rätten att klargöra fel som uppstår på grund av tryck och/eller publicering av dessa villkor eller annan kommunikation i samband med tävlingen.
 • Genom att vara med i den här tävlingen samtycker deltagarna till att (i) följa dessa villkor, inklusive alla tillämpliga krav, och (ii) att följa organisatörens beslut, som är slutgiltigt och bindande i frågor som rör tävlingen. Om villkoren inte följs kan det leda till diskvalificering.
 • Organisatören är inte ansvarig för några eventuella förluster eller skador som drabbar en deltagare eller vinnare (inklusive men inte begränsat till indirekta skador eller följdskador), eller för någon personlig skada som uppstår som ett resultat av deltagandet i denna tävling eller att ta emot ett pris, förutom eventuella skyldigheter som inte kan uteslutas enligt lag.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER?

Genom att registrera dig samtycker du till att AniCura hanterar, behandlar och använder dina uppgifter för att skicka information, frågor, erbjudande och tävlingar, samt ge rådgivning om livet som hund- och kattägare. Dessutom samtycker du till att AniCura får skicka målinriktad marknadsföring till dig baserat på dina uppgifter och annan information från exempelvis hemsidor och cookies. Genom att delta i tävlingen samtycker du samtidigt till att vi registrerar namn och annan nödvändig kontaktinformation. Informationen som du lämnar i samband med tävlingen kommer endast att vara tillgänglig för AniCura. 

Kontaktinformationen kommer endast att användas i samband med utskick av nyhetsbrev samt tävlingen och ges inte ut till tredjeparter. Alla personuppgifter som överförs vid registreringen lagras på ett säkert sätt. 

YTERLIGARE INFORMATION:  

Tävlingen inte är sponsrad, organiserad eller administrerad av Facebook eller Instagram.

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.