Tuberkulos hos hund

Den allvarliga bakteriesjukdomen tuberkulos kan spridas mellan djur och människor. Tuberkulos är sällsynt hos svenska hundar, men i våra grannländer har sjukdomen påvisats hos gatuhundar som importerats från Grekland och Rumänien.

Allmänt om tuberkulos hos hund

Tuberkulos är en allvarlig bakteriesjukdom som kan överföras mellan djur och människa (zoonos). Hundar kan smittas vid direkt kontakt med en smittsam person eller ett smittsamt djur. De kan också få i sig bakterien genom förtäring av kött eller mjölk från ett sjukt djur. En hund med tuberkulos får som regel feber, hosta och avmagring. Andra symtom kan också förekomma, beroende på vilka organ som är angripna.

Tuberkulos hos djur (däribland hund och katt) är anmälningspliktigt enligt Epizootilagen. Det betyder att du som djurägare är skyldig att kontakta veterinär vid misstanke om att din hund kan ha tuberkulos. På senare år har enstaka fall av tuberkulos hos hund konstaterats i Danmark och Finland. I båda fallen rörde det sig om f d gatuhundar som importerats från andra EU-länder.

Vad orsakas tuberkulos av?

De bakterier som orsakar tuberkulos tillhör släktet Mycobacterium. Det finns många olika mykobakterier, och enskilda arter har sina egna värddjur, men kan lätt spridas till andra djurslag. De mykobakterier som oftast ger upphov till tuberkulos hos hundar är Mycobacterium bovis (kons tuberkulosbakterie) och Mycobacterium tuberculosis (människans tuberkulosbakterie). Både M. bovis och M. tuberculosis kan orsaka sjukdom hos människor.

Hur kan hundar smittas?

Förr var tuberkulos en vanlig sjukdom hos nötkreatur (bovin tuberkulos) och de utgjorde då en viktig smittkälla för både hundar och människor. Idag är bovin tuberkulos utrotad hos livsmedelsproducerande djur i Sverige och övriga Norden, men utbrott förekommer då och då i andra europeiska länder. Hundar kan därmed riskera att smittas när de är på utlandsresa, om de exempelvis äter rått kött eller opastöriserade mejeriprodukter. 

Människor med aktiv tuberkulos utgör också en smittrisk för hundar. Hundar kan bli infekterade om de andas in, eller slickar i sig, stänk eller mikroskopiska droppar (aerosol) som innehåller bakterier. Sådana stänk uppkommer vid t ex hosta, nysningar och utandning. Hundar är relativt motståndskraftiga mot tuberkulos, men ju längre de har nära kontakt med en sjuk person, desto större är risken att de också ska bli smittade. 

Symtom vid tuberkulos hos hund

Efter att en hund har infekterats med tuberkelbakterier får den vanligtvis en vilande infektion, i form av en eller flera inkapslade bakteriehärdar. Om hundens immunförsvar blir försämrat av någon anledning, till exempel stress, dräktighet eller sjukdom, kan tuberkulosinfektionen blossa upp. Det här kan ske lång tid efter smittotillfället, ibland flera år senare. När symtom uppträder sker det i de flesta fall långsamt och smygande.

Tuberkulos kan ta sig olika uttryck beroende på hur hunden smittats och vilket organ som är drabbat. En hund som har andats in bakterier får vanligtvis besvär från lungorna, som hosta och påverkad andning. Hostan kan till en början vara både torr, men med tiden bli fuktig och blodig. Om hunden har fått i sig bakterierna genom förtäring är det som regel mag-tarmkanalen som drabbas, och då kan den ha symtom som kräkningar och diarréer.

De flesta hundar med aktiv tuberkulos får en disseminerad infektion, vilket betyder att bakteriehärdar sprids till flera olika ställen runtom i kroppen. Då kan exempelvis njurfunktionen och leverfunktionen påverkas. Lymfknutorna är oftast angripna, och kan eventuellt vara synliga eller gå att känna med händerna. Ofta är det dock djupt liggande lymfknutor som är förstorade, och då är de svåra att känna. Med tiden blir hunden mager, och får feber som kommer och går. Trötthet och nedsatt allmäntillstånd är vanligt. 

För information om tuberkulos hos människa hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/)

Diagnos och behandling

Diagnosen ställs genom att tuberkelbakterier påvisas i prov från infekterad vävnad eller i upphostat sekret.

Hundar med aktiv tuberkulos är ofta i dålig kondition när diagnosen ställs. De läkemedel som brukar användas till människor med tuberkulos går av olika anledningar inte att ge till hundar. Dessutom riskerar den sjuka hunden att smitta andra i sin omgivning. Därför brukar avlivning vara den enda lämpliga behandlingen för en hund som är sjuk i tuberkulos.

Eftersom tuberkulos lyder under Epizootilagen kan Jordbruksverket ta beslut om avlivning.

Förebyggande

Det finns inget vaccin mot tuberkulos hos hund. I Sverige behöver normalt ingen åtgärd vidtas för att skydda sin hund mot tuberkulos, men vid utlandsresa är det viktigt att se till att hunden inte kommer åt att äta rått kött eller opastöriserade mjölkprodukter.

Även om det är liten risk för att gatuhundar som förs in till Sverige ska bära på tuberkulos är det viktigt att vara medveten om faran. Det finns ingen tillförlitlig screening för att ta reda på om en hund har en vilande tuberkulosinfektion. En sjuk hund med okänd bakgrund kan i värsta fall innebära en allvarlig smittrisk för sin omgivning.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.