Salmonella hos hund

Infektion med salmonellabakterien är ovanligt förekommande i Sverige. Hundar kan dock smittas via otillräckligt tillagade livsmedel, samt genom kontakt med smittade fåglar eller deras avföring.

I Sverige sker en löpande övervakning och bekämpning av salmonella hos livsmedelsproducerande djur, vilket lett till att förekomsten av salmonella i livsmedel här är mycket låg och inhemsk smitta ovanlig bland både människor och hundar. Bakterien har dock vid några tillfällen påvisats i vissa importerade fodermedel, som t ex torkade grisöron och rå kyckling. Även fåglar kan vara bärare av salmonella. Salmonella är en s k zoonos, vilket innebär att den kan smitta mellan djur och människor.

Salmonella är en anmälningspliktig sjukdom.

Symtom

Symtomen på salmonellainfektion varierar, hunden kan uppvisa allt ifrån tillfälligt lös avföring och eventuellt nedsatt aptit till svår tarminfektion med blodtillblandad diarré, kräkningar och feber, och i sällsynta fall blodförgiftning. En del hundar får inga kliniska symtom alls.

Diagnos

Diagnosen ställs genom att salmonellabakterien påvisas vid bakterieodling på färsk avföring.

Behandling

Vanligtvis läker salmonellainfektionen ut av sig själv och hunden behandlas symtomatiskt, dvs med vätsketillförsel och skonkost. Vid svårare fall, såsom blodförgiftning, kan antibiotikabehandling vara nödvändig.

En hund med salmonellainfektion utgör en smittrisk för såväl andra djur som för människor. Man bör städa undan avföring och kräkningar noga, även utomhus, och alltid tvätta händerna ordentligt efteråt. Undvik att känsliga individer har kontakt med den sjuka hunden.

Prognos

Hundar brukar vanligtvis bli helt återställda efter okomplicerad salmonellainfektion.

Förebyggande

Precis som människor bör hundar inte äta rå kyckling. Man bör också se till att de inte har möjlighet att komma i kontakt med fågelavföring, exempelvis under fågelbord eller sjuka/döda fåglar. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.