Inflammation i ögats regnbågshinna – uveit hund

Regnbågshinnans funktion är att reglera mängden ljus, som kommer in i ögat och når näthinnan. Inflammation i regnbågshinnan (uveit) är ett mycket allvarligt tillstånd som utan snabb och långvarig behandling gör hunden blind på det drabbade ögat.

Orsak

Uveit kan uppstå på grund av många orsaker, till exempel bakteriella infektioner, livmoderinfektion, sjukdom i immunförsvaret och cancer. En speciell form av katarakt, grå starr, leder till att proteiner från ögats lins sipprar ut från linskapseln och orsakar en autoimmun reaktion med infektion i ögat. Ofta kan orsaken till uveit inte fastställas.

Symtom

Uveit kan ge allt från väldigt svaga symtom som lätt irritation, ökad produktion av tårvätska och ljusskygghet där inga onormalt finns att se på ögat, till röd och svullen slemhinna (konjunktiva). Hornhinnan kan bli diffust dimmig och gråblå och det kan samlas ”fläckar” som består av vita blodkroppar som ligger på baksidan av hornhinnan. Kammarvätskan, som ligger i främre ögonkammaren kan också bli oklar på grund av celler som ligger fritt i vätskan. Pupillen kan vara minskad i storlek och iris kan i de akuta stadierna vara röd och svullen. Vid kronisk uveit är iris mörkare och det bildas ärr inne i ögat. Ofta är hundens allmäntillstånd påverkat med nedsatt aptit och apati på grund av smärta i ögat. Kontakta därför snabbt veterinär om du upplever förändringar i ögat, din hund blir ljusskygg, kniper ihop ögat eller har andra symtom som kan ge misstanke om uveit.

Diagnos

Veterinären kan ställa diagnosen genom en noga undersökning med hjälp av ett specialinstrument, kallat spaltlampa. Denna har ett förstoringsglas, samt ett kraftigt ljus som gör att man kan få en detaljerad bild av ögats insida. Vid misstanke om uveit undersöks hornhinna, kammare, iris och linsen extra noggrant. Trycket i ögat mäts också, då uveit ger inflammation i den så kallade ciliarkroppen, som producerar kammarvätska. Vid en uveit produceras ofta mindre vätska och därmed faller trycket i kammaren. Den drabbade patienten undergår oftast en full undersökning med blodprover då man gärna vill hitta orsaken till sjukdomen, för att säkerställa bästa behandling.

Behandling

Obehandlat leder uveit till en blockering av dräneringen av kammarvätska från ögat, vilket leder till för högt tryck i ögat, så kallat glaukom. Detta leder snabbt till att den känsliga näthinnan förstörs och hunden blir blind.

Orsaken till problemet behandlas först och främst tillsammans med droppar av olika slag lokalt i ögat. Ofta ges ett antiinflammatoriskt läkemedel och i de akuta stadierna även eventuellt kortison som droppar i ögat. Antibiotika ges i de tillfällen det finns en infektion. Inflammation i regnbågshinnan kräver ett långt behandlingsförlopp och ett flertal undersökningar för att undvika skador i ögat.

Prognos

Uveit är en allvarlig ögonsjukdom, som kan leda till kronisk skada på ögat och orsaka blindhet. Genom att påbörja behandlingen tidigt och intensivt, kan många patienters syn räddas. I vissa fall kan man sluta medicinera efter några veckor, hos andra patienter är behandlingen livsvarande. Är ögat för skadat för att bevara det, kan enda lösningen vara att ta bort ögat, vilket oftast inte orsakar besvär för hunden.

Förebyggande åtgärder

Det finns tyvärr inget man kan göra för att förebygga uveit. Uppmärksamhet kring symtom, snabb behandling samt frekventa återbesök ger dock goda förhoppningar om ett positivt förlopp för hunden.

 

Publicerad: januari 2018. Skribent: Claus Bundgaard Nielsen, legitimerad veterinär, specialist i ögonsjukdomar, AniCura Aarhus Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.