Immunmedierad hemolytisk anemi, IMHA, hos hund

Immunmedierad hemolytisk anemi, IMHA, innebär att kroppens immunförsvar av någon anledning reagerar mot de egna röda blodkropparna så att dessa bryts ner. Hunden drabbas då av akut blodbrist (anemi), som kan bli livshotande.

IMHA är ett allvarligt men lyckligtvis ovanligt tillstånd, som kan drabba hundar i alla åldrar men som dock är ovanligt hos unghundar. Forskning på området talar för att tillståndet utlöses av en kombination av flera olika faktorer, både ärftliga och miljörelaterade. I en del fall har IMHA uppkommit sekundärt till olika sjukdomar (t ex infektioner, inflammationer, förgiftningar eller behandlingar med olika läkemedel) men många gånger vet man inte vad som orsakat insjuknandet (detta kallas då idiopatisk eller primär IMHA).

Symtom

Symtomen uppkommer snabbt och utgörs inledningsvis av nedsatt allmäntillstånd, dålig kondition, dålig aptit samt hos en del hundar kräkning och diarré. Inom bara några dagar utvecklar hunden allvarlig blodbrist, med bleka eller gula slemhinnor, snabb andning och snabb puls. Om hunden inte skyndsamt kommer under vård kan tillståndet vara dödligt.

Diagnos

Hos veterinären bedöms hundens allmäntillstånd, blodcirkulation, andning mm. Ofta ses tecken på blodbrist redan vid den inledande kliniska undersökningen och genom blodprov kan man fastställa hur kraftig blodbristen är. Vid undersökning av blodet i mikroskop och med hjälp av olika tester kan man ofta, men inte alltid, se tecken på immunorsakad skada på de röda blodkropparna, vilket stärker misstanken om att det rör sig om IMHA.

Behandling

Patienter med IMHA brukar skrivas in på djursjukhus för vård.  Man ger mediciner som ska dämpa immunförsvarets reaktion mot och nedbrytning av röda blodkroppar. Därutöver ges understödjande behandling i form av vätsketerapi mm, och ofta även blodtransfusioner.

Prognos

I olika studier har IMHA visat sig vara dödlig i mellan 25 och 58 % av fallen. Hundar som överlever de första två veckorna efter diagnos brukar dock ha relativt goda chanser att klara sig. Eftersom det finns viss risk för återfall får hunden efter tillfrisknandet stå på immundämpande behandling en lång tid, inte sällan livet ut. 

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.