Dyspné kan drabba alla hundar oavsett ålder och ras, men är vanligare hos trubbnosiga hundar med trånga andningsvägar, som t ex mops, engelsk bulldog och fransk bulldog.

Dyspné är ett allvarligt tillstånd som i värsta fall kan vara livshotande.

Symtom

Mild dyspné är inte alltid lätt att upptäcka. Symtomen kan vara ökat användande av bukmuskulaturen vid andning, nedsatt tolerans för ansträngning, nedstämdhet och försämrad aptit. Vid svårare dyspné andas hunden med öppen mun, andas med tydlig hjälp av bukmuskulaturen samt kan föredra att sitta eller stå upp framför att ligga ner.

Hundar med akut eller svår dyspné är ofta påverkade, och minsta förvärrande av tillståndet kan i värsta fall bli livshotande. Hantera i så fall hunden lugnt och varsamt, och uppsök djursjukhus snarast!

Diagnos

När det har konstaterats att hunden har dyspné försöker veterinären avgöra om andningsbesvären är mest uttalade i samband med inandning eller utandning, och om den underliggande orsaken finns i de övre eller de nedre luftvägarna.

Det finns många orsaker till dyspné, som exempelvis följande:

 • Vätska i lungorna (lungödem)
 • Vätska runtom lungorna (hydrothorax)
 • Hinder i övre luftvägarna (t ex främmande föremål, förlamning, för lång mjuk gom, vilket framför allt ses hos trubbnosiga raser)
 • Lunginflammation (pneumoni)
 • Kraftig övervikt
 • Ökat blodtryck i lungorna
 • Lungblödning
 • Vätska i bukhålan (ascites)
 • Kompensation för (sjukligt) förändrad ämnesomsättning
 • Tumörer i brösthålan
 • Nervositet

Ibland kan veterinären ställa diagnos utifrån kännedom om ras, sjukdomshistoria och klinisk undersökning, men ofta krävs röntgen av lungorna samt blodprover. Beroende på sjukdomsmisstanke kan ytterligare provtagningar bli aktuella:

 • Undersökning av blodets levringsförmåga (koagulationstest)
 • Undersökning av celler från luftvägarna
 • Titta ner i luftvägarna med hjälp av ett s k endoskop (bronkoskopi)
 • Titta in i näshålan (rhinoskopi)
 • Ultraljudsundersökning av hjärtat
 • CT-undersökning av brösthålan

Behandling

Behandlingen avgörs av vad som är den underliggande orsaken till dyspnén.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.