Tvångsmatning och medicinering av marsvin

Nästan alla sjukdomar och nedsatt allmäntillstånd hos marsvin gör att de slutar äta. De klarar inte att vara utan foder särskilt länge och det kan bli kritiskt inom så snart som 4-6 timmar utan mat. Det bästa sättet att veta om marsvinet äter och dricker tillräckligt är att kontrollera att mängden avföring och urin är normal. Är detta inte fallet, kan marsvinet behöva tvångsmatas.

När ska man tvångsmata?

Om man vet orsaken till att marsvinet inte äter kan man tvångsfodra. Det kan till exempel vara efter en operation, då de kan ha svårt att komma igång att äta självmant. Det kan också vara aktuellt om marsvinet har en sjukdom som vållar obehag, och magen ska hållas igång under tiden den utreds eller behandlas. Upptäcker du att ditt marsvin inte äter bör du uppsöka en veterinär så fort som möjligt, helst inom 6-8 timmar. Under tiden kan du erbjuda marsvinets favoritmat eller akutfoder, som köps hos veterinären. Ju fortare djuret får mat i magen och ju fortare en diagnos kan ställas, desto bättre chans för återhämtning har det.

När får man inte tvångsmata?

Marsvin kan inte kräkas. Detta innebär att om magsäcken fylls för mycket finns risk att den sprängs. Om man känner på magen bakom de bakersta revbenen och djuret verkar hård och utspänd i området ska man inte tvångsfodra, utan kontakta veterinär så fort som möjligt.

Tvångsmatning och medicinering

Lägg marsvinet i knät med ryggen mot din mage. Marsvin har ett mellanrum mellan framtänderna och kindtänderna på båda sidorna, ge fodret eller medicinen i små mängder genom mellanrummet från sidan. Ge så små portioner att det inte rinner ut ur marsvinets mun. Kontrollera hela tiden att marsvinet tuggar och sväljer. Vissa individer kan stimuleras till att svälja bättre om de smeks försiktigt på huvudet mellan tuggorna. Ge alltid försiktigt lite vatten med en spruta efter varje matning/medicinering. Ge ca 1 ml per kilo kroppsvikt.

Andra metoder till tvångsmatning/medicinering

Vissa marsvin sitter så lugnt att de kan vara i knät medan de äter självmant eller får hjälp att äta. Ibland kan marsvinet vara i buren och låter sig tvångsmatas genom mellanrummet mellan tänderna utan att man behöver röra det. Prova dig fram till vilket sätt som är mest skonsamt för ditt marsvin. Det är en bra idé att ibland öva sig med vatten medan marsvinet är friskt, så man är van om det en dag blir sjukt.

 

Publicerat: september 2017. Författare: Mette Louise Halck, veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.