Skabb hos marsvin

Det kan finnas många orsaker till pälslöshet och klåda hos marsvin. En utav de vanligaste är skabb som orsakas av en liten parasit. Skabb kan utveckla sig till ett livshotande tillstånd, marsvinet har då så våldsam klåda att det får ett krampanfall. Därför är det mycket viktigt, att marsvinet undersöks och behandlas i tid. Med rätt behandling kan marsvinet bli helt återställt.

Vad är skabb?

Skabb hos marsvin kallas Sellnick eller marsvinsskabb, och orsakas av ett litet åttabenat kvalster Trixacarus caviae. Detta kvalster är inte samma som förorsakar skabb hos till exempel hundar. Kvalstret bor i marsvinets hud och ger klåda och våldsam irritation när den gräver kanaler i huden. Här lägger den sina ägg och efter 2-4 dagar har parasiten utvecklat sig till vuxet kvalster.

Smitta till människa

Skabb smittar primärt via direkt hudkontakt. Parasiten föredrar att uppehålla sig nere i huden och finns därför mindre i omgivningarna än till exempel löss och loppor. Marsvinsskabb kan smitta till människor och ger klåda och utslag. Parasiten kan dock inte föröka sig på människor och är därför självbegränsande. Har ditt marsvin skabb är det rekommenderat, att du minimerar hudkontakten tills djuret är friskt igen.

Smitta mellan marsvin

Ett utbrott av skabb i flocken orsakas oftast av en nykommen medlem som bär på kvalstret. Det är inte säkert att det nya marsvinet har visat symtom dess för innan och verkar därför inte sjukt. Om ditt nya marsvin har sår, håravfall och klåda är det bäst att du låter en veterinär undersöka djuret, och att det därefter sätts i karantän från andra marsvin tills det är behandlat. Marsvin kan dessutom ha skabb liggande i dvala i huden i flera år utan symtom. Vid sjukdom, dräktighet, flytt eller annan form av stress som försvagar immunförsvaret, kan dessa kvalster vakna till liv och börja formera sig. Därför är det också möjligt, att ett marsvin som aldrig har visat symtom tidigare, plötsligt får skabb utan att ha varit i kontakt med nya marsvin.

Symtom

När kvalstret gräver eller lägger sina ägg i huden ger det klåda och obehag, vilket resulterar i att marsvinet kliar och biter sig till blods. Man kan se större eller mindre sår i de områden klorna och tänderna kan nå. Även sår som från början är små klias större och blir eventuellt infekterade. Pälsen klias av i samma områden. Det är viktigt att marsvinet behandlas, då det lider av en så intensiv klåda att allmäntillståndet försämras. Därmed förlorar den vikt och magtarmkanalen rubbas. Den intensiva klådan kan ge kramper som är livshotande för marsvinet. Djuret kan också undvika kontakt med andra och utveckla aggression mot flockkamrater och människor. Skabb innebär därför ett lidande för marsvin.

Diagnos

Parasiten kan med sina 0.2mm inte ses med blotta ögat. Då kvalstret lever i kanaler den grävt i huden, ställs diagnosen genom ett hudskrap flera ställen på marsvinet. Därefter letar man efter parasiten under mikroskop. Hittar man ett kvalster är det en säker diagnos, dock är det inte alltid säkert att man har haft turen att ta ett skrap precis där ett kvalster befinner sig då de är rörliga.

Behandling

Skabb behandlas med ett antiparasitärt medel. Oftast använder man ett preparat som innehåller ivermectin eller liknande. Man kan antingen besöka veterinären som ger sprutor under huden eller så får man utskrivet ett spot-on medel som man själv ger hemma. Man behandlar oftast varannan vecka i tre veckor, men det kan förlängas vid behov. Medlet dödar bara de vuxna kvalstren, men eftersom de har en kort livscykel, så dödas de kvalster som utvecklar sig från ägg till vuxen i behandlingsperioden.

Det är viktigt att alla marsvin i hushållet behandlas, och att burar och inventarier rengörs ordentligt. Marsvinets klor klipps och filas runda för att minska risken för sår när djuret kliar sig (självtrauma). Redan inom första veckan brukar man kunna se en markant förbättring.

I tillfälle av att marsvinet har sår och är mycket påverkat ger man även smärtstillande. Det kan lindra att bada marsvinet i klåddämpande schampo ett par gånger första veckan, dock så lite som möjligt. Läs mer om att bada marsvin här. Det kan vara nödvändigt att tvångsmata marsvinet med specialfoder om det är så påverkat, att det har slutat äta. Marsvin som är så påverkade att de krampar är svåra att återställa och ofta är avlivning det bästa för djuret.

 

Publicerat: september 2017. Författare: Mette Louise Halck, veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.