Angrepp av spyflugelarver på kanin

Ett fuktigt och varmt väder ger optimala förhållanden for utveckling av spyflugornas ägg. När äggen kläcks, börjar larverna äta det som finns tillgängligt. Spyflugan föredrar att lägga ägg på animaliskt levande eller dött material, vilket kan vara en levande kanin. Det bästa du kan göra för din kanin är att förebygga att det sker.

Spyflugelarven

Spyflugor dras till fuktiga och varma ställen för att lägga sina ägg. Det gör att öppna sår, fuktig päls och en smutsig kanins bakdel är ett optimalt ställe att lägga ägg för spyflugan. Äggen kläcks inom ett dygn. Spyflugelarver kallas också för likmaskar och är små vita larver på storlek med ett kokt riskorn. Larverna har en karakteristisk lukt, och ger ett nästan summande ljud ifrån sig när de äter och flyttar på sig. Så fort de kläcks ur äggen börjar de leta efter föda och på en kanin är det oftast i den tunna huden kring könsorganen. Andra ställen kan dock drabbas, till exempel kring analöppningen eller ett sår.

Särskilt utsatta kaniner

Den vanligaste tiden på året för angrepp är i sommarmånaderna, när det är varmt och fuktigt. Risken är störst hos kaniner som lever ute, men förekommer även hos de som lever inomhus. Särskilt kaniner som av en eller annan orsak är smutsig av avföring på bakdelen är i riskzonen. Det finns många orsaker till att kaninen inte kan hålla sig ren och torr. Fel utfodring med för få fibrer eller tandproblem som gör att kaninen inte äter tillräckligt med hö, ger en för stor produktion av våt och mjuk avföring. Kaninen kan inte äta all denna avföring innan det hinner bli kladdigt i pälsen, vilket ger en optimal miljö för spyflugan att lägga sina ägg i och för larverna att hitta föda. Tandproblem kan också medföra svårigheter eller ovilja att rengöra sig själv, på grund av tänder som växer fel och/eller gör ont. Urinvägssjukdomar som blåskatarr, ansamling av kalk och urinsten kan medföra att kaninen läcker urin hela tiden, och är därför våt och irriterad kring könsöppningen. En kanin som är smutsig på baken bör därför alltid besöka en veterinär för att hitta en orsak till problemet. Kaninens boställe bör alltid hållas så torrt och rent som möjligt. Gamla grönsaker och stora mängder avföring drar till sig spyflugor och man kan därför förebygga genom god hygien.

Förebyggande åtgärder

Detta är det viktigaste du som kaninägare kan göra:

  • Undvik flugor genom att ta bort matrester, vått hö och halm och avföring i buren. Håll alltid rent och torrt. Sätt gärna myggnät kring hela kaninens boställe på sommaren.
  • Utfodra korrekt
  • Kontrollera att kaninen är torr, ren och utan sår minst två gånger per dag
  • Ta in kaninen om du upptäcker att den är smutsig i baken och ta med den till veterinär för att hitta orsaken
  • Hjälp din kanin om nödvändigt att hålla sig ren och torr där bak. Kom ihåg att kaniner inte tål att badas.
  • Ta din kanin till veterinären två gånger årligen på hälsokontroll. Då går ni igenom utfodring och skötsel och kan upptäcka eventuella problem i tid.

Behandling

Upptäcker du sår eller larver på din kanin är det viktigt att du så fort som möjligt tar den till veterinären. Många kaniner är redan svårt plågade av larver när man upptäcker det, och är redan i chock, är kalla och i stor smärta. Det första som undersöks är hur mycket vävnad, som larverna har ätit. I vissa tillfällen är det mycket stora mängder, och har de ätit sig igenom till bukhålan är det mest humant att avliva kaninen. Är skadornas omfång mindre, kan man försöka behandla. I narkos klipps området och görs rent. Alla larver tas bort en efter en och såret behandlas. Beroende på kaninens tillstånd måste den ibland läggas in för att få dropp och smärtlindring. Oftast har de slutat äta och måste då tvångsfodras. Antibiotika är nödvändigt om det föreligger en infektion. 

 

Publicerat: oktober 2017. Författare: Mette Louise Halck, veterinär, AniCura Københavns Dyrehospital  

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.