Allmänna villkor AniPlan

Klicka här för att läsa Allmäna villkor här. 

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller i förhållande till
hälsoundersökningsplanen för ditt djur (”AniPlan”) som tillhandahålls
av en veterinärklinik som är en del av AniCura-koncernen (”Kliniken”).

Detaljerad information rörande Kliniken som tillhandahåller ditt
AniPlan-abonnemang återfinns i ditt beställningsformulär avseende
AniPlan (”Beställningsformuläret”). Dessa Villkor gäller mellan dig och
Kliniken avseende ditt AniPlan-abonnemang. Genom att fylla i och
skicka in Beställningsformuläret bekräftar du att (i) du är ägare till
det/de djur som anges i Beställningsformuläret (ditt ”Djur”); (ii) du har
för avsikt att ingå ett avtal med Kliniken avseende AniPlan; samt (iii)
du godkänner dessa Villkor.


Vänligen läs dessa Villkor noggrant. Om du har några frågor rörande
Villkoren, vänligen ställ dessa innan du skickar in
Beställningsformuläret.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.