Munkoll

En munkoll (även kallat munstatus) är en mindre veterinärundersökning där man bildar sig en uppfattning om status i munnen.

Vid samma tillfälle undersöks slemhinnor, lymfknutor, hull, hjärta och lungor. Man kan då få en uppfattning om hur mycket det är som behöver göras och om det är något särskilt som ska undersökas före narkos eller att ta hänsyn till inför en narkos.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.