Kirurgi i öron, nos och hals

En del tillstånd i öron och luftvägar kan behöva behandlas kirurgiskt, som t ex svåra kroniska inflammationer.

Öronkirurgi

Öronkirurgi kan vara aktuellt för patienter som drabbats av kroniska öroninfektioner som inte går att få bukt med på annat sätt. Vid allvarligare fall av kronisk öroninflammation har hörselgången blivit för trång för att det ska gå att komma åt infektionen med enbart medicinsk behandling. I en del fall föreligger infektion även i djupare delar av örat. Hur omfattande den kirurgiska behandlingen blir beslutas för varje enskild patient och kan innebära man öppnar upp delar av hörselgången eller avlägsnar den helt och öppnar upp mellanörat. Andra typer av kirurgiska tillstånd i öronen är tumörer respektive polyper.

Kirurgi i öronlappen utförs oftast i samband med blodöra, då örats brosk och hud sys ihop, men även vid biopsitagning av en hudförändring eller för att operera bort en tumör.

Noskirurgi

Ett av de vanligare kirurgiska ingreppen i nosen är nosplastik, då näsborrarna vidgas så att de övre andningsvägarna öppnas upp. De trubbnosiga hundarna har ofta trånga andningsvägar som kan behöva plastikopereras i nos och gom. Andra typer av ingrepp i nosen, såsom biopsitagning, kan göras med hjälp av rhinoskopi.

Kirurgi i svalgregionen

Exempel på tillstånd i hals och svalg som kan orsaka andningsproblem och därför kräver kirurgi är polyper mellan näsa och svalg, samt förlamning i stämbanden. Andra exempel är när ett främmande föremål, som t ex en träflisa, har kilat in sig i vävnaden intill svalget och orsakat svullnad eller en böld.

Gomplastik görs när den bakre, mjuka delen av gomtaket är för lång och försvårar passagen av luft till luftstrupen. Vid operationen kortas den mjuka gommen av.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.