Hormonanalyser

Hormoner styr många viktiga funktioner i kroppen. Flera vanliga sjukdomar hos hundar och katter beror på brist eller överskott av hormoner. För att ställa korrekt diagnos vid misstanke om en hormonell störning, tar veterinären ofta ett blodprov som analyseras avseende halten av hormonet.

En vanlig sjukdom hos äldre katter är överfunktion i sköldkörteln, hypertyreos. Diagnosen ställs genom att analysera halten av sköldkörtelhormon i ett enkelt blodprov. Vid vissa bristsjukdomar krävs blodprov före och efter en artificiell (konstgjord) stimulering, för att en bristande produktion av hormonet ska kunna diagnostiseras. Exempel på detta är vid diagnostik av Addisons sjukdom (bristande produktion av binjurebarkshormon), eller för att ställa in korrekt dos av medicinen Vetoryl som ges vid överproduktion av binjurebarkshormon (Cushings sjukdom).Vid stimuleringen injiceras ett ämne som hos friska individer stimulerar till frisättning av hormonet i blodet. Vid diagnostik av Cushings sjukdom används vanligen ett ämne som hämmar frisättning av hormonet.

Hormonanalyser används också för att följa det fysiologiska förloppet i kroppen. Progesteronanalyser är exempel på detta. För att kunna avgöra lämplig tidpunkt för parning av en tik som löper, mäts progesteronhalten i blodet, flera dagar i följd.

Vid hormonanalyser används ofta komplicerade tekniker som kräver avancerade instrument. Därför utförs hormonanalyser oftast enbart av legitimerade biomedicinska analytiker på särskilt väl utrustade laboratorier.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.