Av olika skäl kan det ibland vara önskvärt få hembesök av veterinären. Vissa djur stressas kraftigt av klinikmiljön och mår bättre vid undersökning i sitt eget hem. Svårigheter att ordna med transport in till kliniken är en annan omständighet som gör att ett hembesök kan vara att föredra.

Det är framför allt enklare åtgärder som kan utföras vid hembesök, såsom klinisk undersökning, blodprovstagning, chipmärkning, blodtrycksmätning, vaccinering, besiktning samt avlivning.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.