Elektrodiagnostik

Vid utredning av symtom på sjukdom från det perifera nervsystemet, den del av nervsystemet som ligger utanför hjärnan och ryggmärgen, kan elektrodiagnostiska undersökningar vara befogat. Med hjälp av elektromyografi (EMG) och olika nervstimuleringstester (NCS) kan den kliniska misstanken om sjukdom bekräftas.

Undersökningen kan ge tydligare ledtrådar om ifall det är nerv-, muskelvävnad eller kontakten däremellan (synapsen/nervmuskeländplattan) som huvudsakligen är involverad/påverkad.

För fastställande av diagnos, bakomliggande orsak till sjukdom, behövs vävnadsprover. Resultatet från den elektrodiagnostiska undersökningen är till hjälp för veterinären vid planeringen av efterföljande nerv-/muskelprovtagning.

Hur går undersökningen till?

Elektrodiagnostisk undersökning utförs med hjälp av tunna kabelförsedda nålar (elektroder) kopplade till en stimulatorbox, dator med högtalare och skärm för avläsning/-lyssning resp. nervstimulering. Nålarna placeras i den muskel man vill undersöka och riktas mot de nerver man avser att stimulera. Vid sjukdom kan onormal elektrisk aktivitet uppstå spontant i muskulaturen vilket ger upphov till olika typer av ljud och grafer vid elektromyografi (EMG). Nervfunktionen kan vara påverkad på flera sätt och nivåer längs nervbanan. Genom varierande stimuleringstester framställs flertalet olika grafer och uträkningar som är till stor hjälp i utredningen.

För ett tillförlitligt resultat behöver patienten vara muskelavslappnad och ligga helt stilla. Av den anledningen blir djuret nedsövt alternativt sederat med hjälp av lugnande medel.

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.