Vi uppmärksammas för vårt viktiga arbete kring hållbarhet och kvalitet

AniCura är ett av fem företag som är nominerade till Publishingpriset med sin kvalitets- och hållbarhetsrapport, under kategorin ”Rapporter”. Publishingpriset är en årlig jurybedömd pristävling, som sedan 1990 premierat redaktionell kommunikation och marknadskommunikation.

"Vi är stolta och glada över att vår Kvalitets- & Hållbarhetsrapport är nominerad till Publishing-priset. Syftet med rapporten är att årligen sammanfatta AniCuras satsningar inom hållbar och kvalitativ djursjukvård. Vi förbättrar konsekvent patientsäkerheten, skapar en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och bekämpar antimikrobiell resistens, för att bara nämna några saker ", säger Ulrika Grönlund, Sustainability & Veterinary Medical Communications Manager, AniCura.

En unik rapport inom djursjukvården

Sedan 2015 har vi årligen publicerat en kvalitets- och hållbarhetsrapport som beskriver hur man inom företaget arbetat med vårdkvalitet, patientsäkerhet, hållbarhet och antibiotikaanvändning under det gångna året. Rapporten är unik inom djursjukvården och innehåller viktiga slutsatser om medicinsk kvalitet och patientsäkerhet. Inspirationen till rapporten kom från början från humansjukvården och har som syfte att uppmuntra till ytterligare kunskapsutbyte och kvalitetsförbättring. Målsättningen är att beskriva det arbete som dagligen pågår på våra djursjukhus och kliniker över hela Europa med avsikt att öka patientsäkerheten och förbättra det medicinska utfallet för våra patienter.

Tre viktiga delar: människor, djur och vår jord 

2021 års rapport utgör en summering av många av våra lanserade kvalitetsinitiativ och är i år indelad i kategorierna människor, djur och vår jord (people, pets and planet). På temat människor beskrivs några av de viktiga initiativ som under året gjorts för våra medarbetare i form av exempelvis mentala coacher, det systematiska arbetet med kunskapsdelning och kompetensutveckling samt specialisering, i syfte att utveckla en hållbar arbetsplats. Rapporten beskriver också hur vi arbetar för djuren med patientsäkerhet i fokus i och med utvecklingen av företagets kvalitetsprogram. Under kategorin vår planet beskrivs bland annat det arbete som dagligen pågår på samtliga av våra djursjukhus och kliniker för att minska antibiotikaanvändningen och dess miljöpåverkan runt om i hela Europa. Sedan den första mätningen gjordes 2016 redovisas 2021 en halvering av antibiotika-användningen vid våra djurkliniker och sjukhus.

"Inom AniCura strävar vi efter att tillhandahålla Europas bästa djursjukvård vilket kräver konstant utveckling. Med vår kvalitets- och hållbarhetsrapport synliggör vi på ett transparent sätt också AniCuras systematiska kvalitetsarbete, något vi tror gynnar veterinärbranschen i både Sverige och övriga Europa" , säger Ulrika Grönlund, Sustainability & Veterinary Medical Communications Manager, AniCura.

Vad belv resultatet i tävlingen?

Silvermedalj! Med glädje och stolthet vill vi berätta att vår Kvalitets- & Hållbarhetsrapport har tilldelats Svenska Publishingpriset 2022. Vi är glada att vårt arbete uppmärksammas. 

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.