AniCura kommer att ha öppet i samtliga regioner där vi bedriver verksamhet i sommar trots den veterinärbrist som råder i Sverige

Det råder stor oro för veterinärbrist inför sommaren. En orsak är att det inte utbildas tillräckligt många veterinärer i Sverige. Flera djursjukhus tvingas begränsa öppettiderna under sommaren pga personalbrist.

Många har valt att skaffa husdjur under pandemin vilket skapar än större efterfrågan än tidigare på djursjukvård. Ett par av Sveriges största djursjukhus i Mellansverige tvingas stänga sina akutmottagningar under delar av dygnet och även helgtid under en period, vilket påverkar tillgängligheten till djursjukvård för en stor del av Sveriges djurägare.

Upprätthålla djurskyddet

Inom AniCura har vi gjort vårt yttersta för att bidra till att upprätthålla djurskyddet i Mellansverige under kommande sommar, samtidigt som vi har kämpat för att inte kompromissa kring våra medarbetares arbetsmiljö. AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen kommer även i sommar att kunna erbjuda akutdjursjukvård nattetid för de svårast sjuka och skadade djuren, och förstärker bemanningen under natten för att till viss del kunna kompensera för att andra aktörer stänger.

Utöver detta kommer AniCura Djursjukhuset i Kumla att stötta upp genom utökade öppettider på akutmottagningen under helgtid. Sammantaget är detta ett ovärderligt tillskott för regionens djur och djurägare. Vi arbetar för att hålla övriga djursjukhus och djurkliniker inom AniCura öppna som vanligt, men lokala justeringar av öppettider kan bli nödvändiga. Sammantaget innebär detta en fortsatt tillgång till akutdjursjukvård även kvällar, nätter och helger trots att flera andra stora akutdjursjukhus kraftigt begränsar sin akutverksamhet.

–  Vi är mycket måna om att bidra till att upprätthålla djurskyddet och med anledning av det har vi, tillsammans med våra medarbetare på djursjukhusen, arbetat intensivt med att bemanna djursjukhuset i Bagarmossen för att kunna bibehålla våra ordinarie öppettider i sommar, självklart utan att tumma på våra medarbetares arbetsmiljö. Vidare hoppas vi kunna vara till hjälp i Mälardalen när vi förlänger vår helgjour vid djursjukhuset i Kumla, säger Karolina Montgomerie, Sverigechef AniCura.

Brist på legitimerad personal inom djursjukvården

I Sverige råder en stor brist på såväl veterinärer som legitimerade djursjukskötare. Efterfrågan på kvalificerad djursjukvård är samtidigt stor. Många djurägare ser sina djur som fullvärdiga familjemedlemmar och ser därför tillgången på kvalificerad djursjukvård som en självklarhet. I dagsläget är det en utmaning att möta den stora efterfrågan på vård. Djursjukhus i Sverige har sedan flera år anlitat veterinärer från andra europeiska länder för att säkerställa tillgången till djursjukvård under sommarmånaderna. Men såväl Coronapandemin som Brexit begränsar möjligheterna till anlitande av veterinärkonsulter från andra länder.  

– För att minska trycket på den ansträngda akutdjursjukvården i sommar är det viktigt att söka vård i tid. Om du väntar finns det risk att du behöver uppsöka djursjukhus kvälls- eller nattetid då vi behöver rikta våra resurser mot livshotande sjuka och skadade djur med långa väntetider som följd, säger Sandra Douglas, chefsveterinär på AniCura.

Snabb kontakt med veterinär

Om man som djurägare är osäker på huruvida ens djur behöver undersökas av veterinär kan man börja med att kontakta en veterinär online i AniCuras app. Appen är bemannad från tidig morgon till sen kväll alla dagar i veckan.

Du hittar kontaktuppgifter till alla våra djursjukhus och kliniker här.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.