Antibiotika till sällskapsdjur fortsätter att minska – Sverige i framkant

Den 18-24 november pågår World Antibiotics Awareness Week, ett globalt initiativ för att sprida kunskap om antibiotika och antibiotikaresistens. Därför presenterar AniCura idag en ny studie med fler än 23 000 hundar som visar att antibiotikaanvändningen inom europeisk djursjukvård minskat, samt att Sverige ligger i framkant när det gäller ansvarsfull användning av antibiotika till djur.

För fjärde året i rad har AniCura genomfört en stor europeisk studie av hur antibiotika används inom djursjukvården. Resultaten är unika eftersom myndigheter i Europa sällan mäter förskrivningen av antibiotika till sällskapsdjur.

AniCuras nya studie genomfördes i oktober 2019 och omfattade 23 429 hundar som behandlades vid 154 djursjukhus i tio länder. Studien visar att antibiotika sattes in till 9 procent av de hundar som ingick i studien. Sett till jämförbara länder så minskade förskrivningen av antibiotika för tredje året i rad, från 14 procent 2016 till 8 procent under 2019. I Sverige fick endast 5 procent av hundarna antibiotika, jämfört med 10 procent 2016.

-     Det är glädjande att se en stabil trend med minskad antibiotikaförbrukning bland våra djursjukhus i Europa flera år i följd. Svensk djursjukvård ligger fortsatt i framkant när det gäller ansvarsfull användning av antibiotika. Men vi måste fortsätta förändra hur vi använder antibiotika i vården för att motverka spridningen av resistenta bakterier som är ett av de största hoten mot folkhälsan idag, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

Ökad medvenhet i Sverige

I en studie genomförd av Sveriges Veterinärförbund under oktober 2019 tillfrågades 590 veterinärer om hur användningen av antibiotika förändrats på deras arbetsplats de senaste åren. 94 procent av veterinärerna svarade att medvetenheten om antibiotikaresistens ökat på arbetsplatserna de senaste åren, och 76 procent upplevde att förskrivningen av antibiotika har minskat.

-     Det är tydligt att vi har en samsyn i Sverige kring behovet av att minska onödig användning av antibiotika. För oss har samarbetet över landsgränser, där svenska veterinärer varit en förebild, haft stor betydelse för att minska användningen av antibiotika ute i Europa, avslutar Ulrika Grönlund.

AniCuras studie om antibiotika i europeisk djursjukvård genomfördes under oktober inom ramen för AniCuras kvalitetsprogram (QualiCura) och är en del av AniCuras arbete med att kartlägga, följa upp och arbeta för en klokare användning av antibiotika till sällskapsdjur.

Andel hundar som fick antibiotika (%)

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.