AniCura presenterar kvalitets- och hÄllbarhetsrapport för 2018

AniCura presenterarade häromdagen sin kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2018 och lovade samtidigt att halvera företagets förbrukning av antibiotika.

Sedan 2015 har AniCura presenterat en årlig kvalitetsrapport som beskriver utvecklingen inom kvalitet och patientsäkerhet samt användningen av antibiotika bland AniCuras 250 djursjukhus och djurkliniker. Under det senaste året har majoriteten av AniCuras djurkliniker minskat sin förbrukning av antibiotika, och vid ca en tredjedel av djurklinikerna har förbrukningen minskat med över 30 procent. Nu tar AniCura nästa steg i kampen mot resistenta bakterier med målet att halvera förbrukningen av antibiotika till år 2030.

- Resistenta bakterier är idag ett av de allvarligaste hoten mot både folk- och djurhälsan, orsakat av en överkonsumtion av antibiotika och undermålig vårdhygien. Nu tar vi krafttag i antibiotikafrågan på europeisk nivå med målet att halvera vår förbrukning, säger Ulrika Grönlund, kvalitetsansvarig AniCura.

Läs mer

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.