16 forskningsprojekt erhåller finansiering från AniCuras Forskningsfond

Under 2019 tilldelas 16 forskningsprojekt medel ur AniCuras Forskningsfond. Det är femte året i rad som fonden stödjer utvalda projekt inom klinisk forskning i Europa.

Sedan 2015 stöttar AniCuras Forskningsfond forskningsprojekt som kan leda till väsentliga förbättringar av djurhälsan. AniCuras Vetenskapliga Råd utvärderar ansökningar och beslutar vilka forskningsprojekt som ska erhålla finansiering. Under 2019 beslutade AniCuras ägare, Mars Petcare, att dubblera storleken på AniCuras Forskningsfond.

-     Vi är glada över att ha dubblerat vår forskningsfond i år, vilket lett till att 16 forskningsprojekt erhåller betydande finansiering under 2019. Jag ser fram emot att följa årets projekt som adresserar frågor såsom snabbare sårläkning, epilepsi hos hundar och amyloidos bland katthemskatter, säger Anna Tidholm, ordförande i AniCuras Vetenskapliga Råd.

Läs mer

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.