Betalning

Nedan hittar du praktisk information kring betalning.

Akutavgift och kostnader för akutsjukvård

Vid akutbesök tillkommer alltid en akutavgift för att träffa veterinär och akutpåslag på de ordinerade behandlingar som sker under besöket som t.ex. blodprov, röntgen etc. Avgifterna har vi för att täcka våra omkostnader som möjliggör att vi kan ta emot akuta patienter dygnet runt, året om. Avgiften ökar under jourtid, d.v.s kvällar, helger, röda dagar och storhelger.

Försäkrade djur

De uppgifter som ligger till grund för din försäkring finns att läsa i ditt försäkringsbrev. Där finns även det försäkringsbelopp du har tecknat för ditt djur, vilken självrisk du har samt villkoren för försäkringen. D.v.s om och vilka av djurets vårdkostnaderna ditt försäkringsbolag täcker. Vi har inte tillgång till era försäkringsuppgifter och kan därför inte svara på sådana frågor, så vi rekommenderar därför att ni kontaktar ert försäkringsbolag eller läser igenom ert försäkringbrev för att se försäkringens omfattning. Ditt djurs försäkring kan ersätta vårdkostnader för skador och sjukdomar som uppkommit, efter det att du tecknat försäkringen, och som anses vara medicinskt motiverade.

Direktreglering

Om ditt djur är försäkrat kan vi, under helgfria vardagar och kontorstid, hjälpa dig att direktreglera mot försäkringsbolaget. Det betyder att vi kontaktar försäkringsbolaget och att de återkommer med vad de ersätter för besöket. Vi tar då ut en administrationsavgift.
För att direktreglera behöver vi ditt djurs försäkringsnummer. Direktreglering kan dessvärre, som ovan nämnt, inte göras på kvällar eller helger när försäkringsbolagen är stängda.
Om ditt djur skrivs in för vård, meddela gärna om du vill att vi ska direktreglera besöket innan du ska hämta ditt djur.

Observera att det inte alltid går att direktreglera trots att ditt försäkringsbolag har sin direktreglering öppen. Försäkringstekniska eller veterinärmedicinska orsaker kan göra det svårt för försäkringsbolaget att reglera skadan medans du väntar. Du får då betala som vanligt, se nedan, för att sedan skicka in din skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.

Om du väljer att inte direktreglera

Om du väljer att själv betala hela besöket på plats, kan du skicka in en skadeanmälan samt kvitto till ditt försäkringsbolag i efterhand. Det brukar då ta ett par veckor innan det att du får pengar tillbaka. Olika försäkringsbolag har olika lång handläggningstid. För eventuella frågor om din reglering vänder du dig direkt till ditt försäkringsbolag.

Självrisker och ersättningsanspråk

Försäkringsbolagen har olika villkor för ersättning beroende av vilken försäkringsprodukt du har valt. När du tecknar din försäkring väljer du själv vilket ersättningsbelopp och självrisk du önskar. Många av försäkringsbolagen har en självrisk, vilken består av två olika delar, en fast del och en rörlig del. Den rörliga självrisken är en procentsats av besökets ersättningsbara kostnad. Kontakta själv ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka villkor som gäller för just ditt djurs försäkring, självrisk och ersättningstak.
Viktigt att känna till är att ditt djurs ersättningsbelopp ofta sjunker med djurets ålder.

Försäkringar täcker vissa behandlingar

Eftersom olika försäkringar har olika villkor och ersättningsbelopp kan vi aldrig säga om just din försäkring ersätter en viss behandling. Du måste själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på om behandlingen ersätts i din försäkring och att din försäkring inte har någon reservation som gör att behandlingen inte ersätts på just ditt djur.

Särskilda fall

Kontakta gärna ditt försäkringsbolag vad gäller specialfrågor som t.ex. trafikskador, fall från hög höjd (balkonger/fönster), skador som kan täckas av dolda fel-försäkringar eller dylikt. Dessa omfattas av särskilda försäkringsvillkor.

Oförsäkrade djur

Om ditt djur är oförsäkrat och vi kommer överens om inskrivning måste en förskottsbetalning ske på 50% av den vid inskrivningstillfället uppskattade totalkostnaden. Resterande del betalas vid hemgång.

Betalning

Alla sjukvårdskostnader måste betalas innan du går hem från det bokade eller akuta besöket samt innan du hämtar hem ditt inskrivna djur från vård- eller operationsavdelningen. För patienter som har varit inskrivna lämnas uppgift om den exakta kostnaden i samband med beslut om hemgång. På begäran kan du dagligen hållas uppdaterad om ditt djurs kostnader. Vi är kontantfria. Du kan istället betala med konto- /kreditkort eller swish. Önskar du faktura eller avbetalning går det att ansöka om via Svea Bank, läs mer nedan.

Faktura eller delbetalning med Svea Bank

När kostnaden är oväntad eller försäkringen kanske inte täcker allt är det bra att kunna betala med faktura eller att dela upp sin betalning. Vår delbetalning gör det möjligt för dig att själv bestämma en betalningstakt som passar dig. 

Så funkar det:

  1. Ansök om faktura eller delbetalning i kassan.
  2. Kreditansökan görs direkt och du får svar lika snabbt. En godkänd ansökan är giltig i 90 dagar.
  3. Signera köpet med ditt mobila bank-ID.

För att beviljas kredit måste du uppfylla basvillkoren:

  • Vara minst 18 år
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Vara kreditvärdig
  • Skriven i Sverige sedan minst ett (1) år

Svea Bank

Ansök nu

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.