Forskningsprojekt på Djursjukhuset Albano

Det pågår ett flertal forskningsprojekt här på Albano, nedan finner du ett antal av dessa men listan är långt ifrån komplett.

Anna Selin

 • Metaboliter i hundurin som diagnostiska test. Kan möjliggöra tidigare upptäckt av vissa sjukdomar. Samarbete SLU. Finansierat av Stiftelsen Djursjukvård i Storstockholm

Anna Tidholm

 • Prevalence of Aelostrongulus in cats in Norway.
  Samarbete med Anicura Bergen
 • Betydelse av taurin för utveckling av DCM hos Cocker spaniel.
  (PhD-project) -samarbete med SLU. Finansierat av Stiftelsen för djursjukvård i Storstockholm
 • Echocardiographic measurements in English setters in Norway.
  Samarbete med Anicura Oslo
 • Prognostic indicators of different echocardiographic measurements in dogs with MMVD.
 • TDI in dogs with DCM.
 • 3D echocardiograhic reference values in normal dogs.
 • Treatment of atrial fibrillantion procect.
  Samarbete med Santilli i Italien
 • Biomarkörer hos katt med och utan HCM.
  (PhD project) -samarbete med SLU

Annika Bergström

 • Elbow disease in the Swedish Dog population.
  Finansierat av Stiftelsen Djursjukvård i Storstockholm
 • Stem cell therapy as a treatment in dogs suffering with elbow disease.
  Finansierat av Agria  
 • Epidemiology of stifle disease and prognosis after surgery in dogs suffering from cranial cruciate ligament rupture.
  Delaktig som handledare till två doktorander (NMBU, Oslo och SLU Uppsala)  
 • Incidenthantering i veterinärvård. 
  Delaktig som handledare till doktorand finansierad av AniCura.

Caroline Harlos

 • Effekt av fodertillskott Salovum till hund med akut diarré.

Cecilia Rohdin, Lisa Friling, Christina Obel, Zandra Lundberg

 • Uppkomst och klinisk betydelse av kotkroppsanomalier på mops

Hannah Holle

 • Evaluation of the gastrointestinal tract (GI) tract in cats using dual-phase computed tomograph.
  I samarbete med Randi Drees, associate professor at Diagnostik Imaging Department/Royal Veterinary College/London

Katarina Varjonen

 • Utvärdering av om klinisk resolution av bakteriell pyodermi hos hundar med atopisk dermatit förbättras tidsmässigt när även den allergiska inflammationen behandlas parallellt med sedvanlig antiseptisk topikal behandling
  Multicenterstudie med Anicura Aros Vasteras och Anicura Norsholms djursjukhus. Forskningsbidrag: Anicura forskningsfond, Dechra

Läs mer om våra medarbetare som deltar i forskningsprojekt

Det pågår ett flertal forskningsprojekt här på Albano, nedan finner du ett antal medarbetare men listan är långt ifrån komplett. 

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.