Två sköterskor gör ett ultraljud på en hund.

Medarbetare på AniCura Kalmarsunds Djursjukhus

Veterinärer

Veterinärerna som arbetar på AniCura Kalmarsunds Djursjukhus har lång erfarenhet och breda kunskaper inom såväl medicinsk som kirurgisk behandling. De flesta av våra veterinärer har specialistkompetens inom hundens och kattens sjukdomar, dessutom har de flesta specialiserat sig inom egna intresseområden som t.ex. neurologiska sjukdomar, hudsjukdomar, ögonsjukdomar, akupunktur etc.
Utvecklingen går snabbt framåt och för att kunna bibehålla vår höga kompetensnivå åker våra veterinärer regelbundet på vidareutbildning både i Sverige såväl som i övriga delar av världen.

Djursjukskötare

Utan våra duktiga djursjukskötare och djurvårdare skulle inte verksamheten fungera. I deras många uppgifter ingår bl.a. att assistera veterinären vid undersökningar och operationer samt att övervaka narkos och ansvara för skötseln av operationsinstrument. De utför enklare behandlingar så som vaccinationer, suturtagningar, sårbehandlingar och provtagningar. De sköter om patienterna på stationärvårdsavdelningen, med allt vad det innebär i form av rastning, utfodring, medicinsk behandling samt att se till att patienterna har det så bra som möjligt. Andra uppgifter som ingår i en djursjukskötarens och djurvårdarens vardag är att svara i telefon, boka tider och sköta inskrivning.
Flera av våra sköterskor har vidareutbildat sig inom många olika områden, t.ex. röntgen, anestesi, hud och kostrådgivning. Kalmarsunds Djursjukhus satsar mycket på vidareutbildning av sina djursjukskötare och djurvårdare. Djursjukskötare och djurvårdare arbetar på samtliga avdelningar inom djursjukhuset, vilket ger en stor variation i arbetet samtidigt som det ger breda kunskaper och borgar för en hög kompetensnivå.
Djursjukskötare är ett legitimationsyrke och för att utbilda sig till djursjukskötare ska man söka till det 3-åriga djursjukskötarprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. För mer information se SLU's hemsida, www.slu.se.

Administration

Den administrativa avdelningen fungerar som en länk mellan dig som djurägare och den övriga verksamheten på djursjukhuset. Oavsett om du ringer till oss eller kommer på besök så träffar du i första hand någon av våra duktiga receptionister, och det är de som har hand om det administrativa arbetet.
Personalen i receptionen, både djursjukskötare, djurvårdare och receptionister är duktiga på att göra en första bedömning över ditt djurs tillstånd. De hjälper dig att boka en tid, de kan också ge råd eller tips om vad du själv kan göra om du har svårt att komma in till djursjukhuset med ditt djur.

Det är viktigt att du anmäler din ankomst i receptionen när du kommer med ditt djur. Om ditt djur visar symtom på klåda, kräkningar, diarré, eller annat som kan tyda på smittsam sjukdom t.ex. rinnande ögon eller nos ber vi dig låta ditt djur vänta utanför entrén medan du kommer in och anmäler dig. Efter besöket betalar du dina veterinärvårdskostnader i receptionen. Om ditt djur är försäkrat hjälper vi dig gärna med att göra en direktreglering.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.