Råd till dig vars katt har fått diagnosen Öroninflammation

Om svampar eller bakterier har påvisats i örat behöver katten genomgå en kur med örondroppar. Det är viktigt att följa veterinärens råd om hur länge behandlingen ska pågå, och inte avbryta i förtid även om katten har slutat att klia sig.

Öronen bör undersökas av veterinär innan kuren avslutas, så att man kan förvissa sig om att det inte finns några bakterier eller svampar kvar i öronen. Om behandlingstiden är för kort finns risk att inflammationen blossar upp igen och i värsta fall kan katten drabbas av resistenta bakterier i örat.

Oavsett typen av infektion eller inflammation är det viktigt att örat hålls rent med hjälp av öronrengöringsmedel. Veterinären bedömer hur ofta öronrengöringen bör göras. Öronrengöring och behandling med örondroppar ska ske vid olika tidpunkter, bland annat för att inte örondropparna ska sköljas bort i samband med rengöringen.

Lindrigt obehag, som t ex att katten skakar på huvudet, är normalt vid öronrengöring och användning av örondroppar. Om katten visar tecken på starkt obehag vid behandlingen bör det undersökas av veterinär.

I början kan krage behövas, för att inte katten ska klia sig mycket med tassarna mot öronen, och därigenom orsaka sår i och runt öronen.

Förvara örondroppar i rumstemperatur och använd aldrig gamla antibiotikapreparat! Dessa har dålig effekt och kan leda till resistensutveckling hos bakterierna. Av miljöskäl ska överbliven medicin inte kastas i soporna. Läkemedelsrester kan lämnas till apotek eller veterinär för rätt omhändertagande.

Om din katt har varit sövd i samband med undersökningen kan den vara lite ostadig på benen efteråt. Se till att den har det varmt och gott, och ge ingen mat förrän djuret är helt vaket.

Förebyggande

Med hjälp av öronrengöring kan man minska risken för att en ny öroninflammation ska uppkomma. Det är klokt att göra rent djurets öron regelbundet, särskilt om där finns mycket öronvax. Vik försiktigt tillbaka öronlappen och titta ner i örat. Det ska se rent ut och inte lukta. Svampinfektioner luktar ibland som en jäsdeg, medan bakterieinfektioner kan lukta mycket mer illa.

Använd ett öronrengöringsmedel med neutralt eller lite surt pH-värde, då svamp inte trivs i sur miljö. Fyll örat med öronrengöringsmedel genom att klämma på flaskan och massera nedre delen av örat i ca en minut. Använd bomull för att torka rent öronlappen och yttre delen av hörselgången. Använd inte bomullspinnar! Rengöringsmedlet kommer att lösa upp smuts och vax i de inre delarna av örat och det rinner ut efter hand. Be veterinären eller djursjukskötaren visa dig hur öronrengöring ska utföras om du är osäker.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.