Hygienpolicy

Vårdrelaterad infektion, VRI, kallas det när en människa eller ett djur får en infektion för att den har varit i kontakt med vården. God hygien är A och O för att förebygga vårdrelaterade infektioner.

God hygien är den viktigaste insatsen för att minska spridningen av smittämnen som bakterier, virus och parasiter. Inom både veterinär- och humansjukvården är kliniker och sjukhus de platser där smittämnen lättare kan spridas. Anledningen är att här möts patienter med olika mottaglighet och smittstatus på en mindre yta. Dessa platser gynnar dessutom de antibiotikaresistenta bakterierna för att de är de som kan överleva även där mycket antibiotika används.

I Sverige enligt Sveriges Kommuner- och Landsting drabbas var tionde människa av en vårdrelaterad infektion. Detta är en infektion som patienten får för att den varit i kontakt med vård och en sjukdom som den inte hade innan den sökte vård. Vi vet inte hur många som drabbas in djursjukvården.

Det är aldrig riskfritt att ha kontakt med vården men vi som arbetar inom detta område ska göra vårt yttersta för att minska spridning av smittämnen mellan patienter som besöker oss. Därigenom minskas antalet som drabbas av en vårdrelaterad infektion, vilket även innebär att behovet av antibiotikabehandling minskar.

I Sverige har vi sedan 2013 en lag som säger att djursjukvården måste ha nedskrivna hygienrutiner med särskilt ansvariga hygienombud på varje arbetsplats. Inom AniCura har vi en hygienplan för hela koncernen och inom vårt veterinärmedicinska kvalitetsprogram fokuserar vi såväl på patientens säkerhet och som på att engagera all vår personal i arbetet för god hygien.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.