FLUTD – en sjukdom hos katt

Sjukdom i de nedre urinvägarna hos katter kallas med ett samlingsnamn FLUTD (feline lower urinary tractdisease).

Symtomen kan i början likna blåskatarr, men de kan även bli mycket allvarliga och i värsta fall leda till stopp i urinröret. Total blockering av urinröret måste behandlas akut. Katten kan få permanenta skador på njurarna och tillståndet är dödligt om det inte behandlas.

Orsak

Orsaken till FLUTD kan vara bakterier eller kristaller i urinen, men studier har visat att man i 50 % av fallen inte hittar vare sig bakterier eller kristaller i urinprov. Riskfaktorer är främst övervikt, miljö, mat och kön. Det är viktigt att en grundlig utredning görs av FLUTD-katten för att rätt behandling ska kunna sättas in. I ett färskt urinprov kan bakterier och kristaller påvisas, men ibland krävs vidare utredning med ultraljud/röntgen och blodprover. Överviktiga och i synnerhet kastrerade katter löper större risk att drabbas av FLUTD. Flera miljöfaktorer kan spela in, som stress, brist på motion, reducerat vattenintag och smutsig kattlåda. Om katten inte vill gå på lådan och därmed kissar mer sällan, ökar risken för att utveckla FLUTD. Vilket foder katten äter spelar också in. Vissa mineraler i fodret kan öka bildandet av kristaller och därmed också risken för FLUTD.

Hankatter har trängre urinrör och löper därför större risk att få urinröret igentäppt. Förekomsten av andra problem i urinvägarna är ungefär lika vanliga hos båda könen.

OBS – urinstopp är ett potentiellt dödligt tillstånd och måste behandlas omgående!

Symptom

Symptom på urinstopp är att katten blir orolig, ofta går till lådan och försöker kissa, utan att något kommer. Ibland kan den slicka sig kraftigt och man kan se blod i lådan. Katten kan gå krumryggigt, gömma sig eller visa tecken på smärta från buken. Detta är mycket allvarligt och katter med urinstopp dör inom 2 – 4 dygn om de inte får behandling.

Symtom på urinvägsinfektion eller inflammation i urinblåsan är att katten kissar ofta, urinen kan vara blodtillblandad eller missfärgad och katten kan ha ont vid urinering. Katten är ofta rastlös och kan gömma sig eller matvägra. En del katter kissar på ovanliga ställen, ofta långt från kattlådan.

Behandling

Katten ges lugnande medel, får en kateter och blåsan töms. Veterinären tar ett blodprov för att se halten av skadliga urinämnen i blodet och bedömer om katten behöver vätskebehandling. Katter med FLUTD behöver lämna urinprov så att förekomsten av bakterier eller kristaller kan undersökas. Kristaller behandlas ofta med specialfoder och bakterieinfektion med antibiotika.

Några få procent av drabbade katter har bara en enstaka episod av FLUTD, men de flesta insjuknar vid flera tillfällen i livet. En liten andel får så täta besvär att sjukdomen förhindrar en god livskvalitet. För att minska risken för återinsjuknande bör man hålla katten på strikt specialdiet och banta överviktig katt. Det är viktigt att se till att katten alltid har god tillgång till rent vatten och ren kattlåda. Motion kan också hjälpa. Ibland misstänks urinsten hos katter med kristaller i urinen eller täta urinvägsbesvär. Detta kan utredas med hjälp av ultraljud eller röntgen. Vissa sorters urinsten kan lösas upp med specialfoder, medan andra behöver opereras ut.

I vår webshop säljer vi kattfoder specifikt för katter med urinvägsbesvär.

Fråga oss gärna om råd!

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.