Blodöra hos katt

Blodöra innebär att öronlappen på katten svullnar upp till följd av en blodansamling mellan huden och öronbrosket. Detta uppstår oftast på grund av att katten skakar mycket på huvudet, varvid kärlen i örat brister och öronlappen fylls med blod.

Orsak

De allra flesta katter har öronskabb eller en öroninflammation med klåda som bakomliggande orsak till att den skakar på huvudet.

Behandling

Det finns en rad olika behandlingar för att åtgärda blodöra. I vissa fall töms den blodfyllda öronlappen och, ibland utförs ett lite större operativt ingrepp. Örat skrumpnar ofta till ett så kallat ”blomkålsöra” om inte någon behandling väljs.

Veterinären undersöker katten för att ta reda på grundorsaken. Behandling sätts in om orsak hittas.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.