Ögoninfektion hos hund

Med infektion menas att ögat har angripits av ett smittämne som en bakterie eller ett virus. Även svamp och parasiter kan infektera ögat, detta är dock ovanligt i Sverige.

Det är viktigt att skilja ögoninfektion från ögoninflammation. Inflammation kännetecknas av en eller flera av följande symtom: rodnad, svullnad, värme eller smärta. Vid en infektion uppstår oftast även en inflammation. Dessa två begrepp blandas ofta samman till vardags.

Hos hund finns det nästan alltid en bakomliggande orsak till att ögat blir infekterat. Sådana orsaker kan till exempel vara en försämrad tårkvalitet som kan ge ett torrt öga (keratoconjunctivitis sicca), irritation i ögat av ögonlock som inte sluter tätt kring ögat (entropion/ektropion) eller sårskador.

Det är mycket viktigt att hitta den bakomliggande orsaken till infektionen så att inte ögat behandlas med antibiotika i onödan. Antibiotika ska endast användas för att behandla bakterieinfektioner. Eftersom bakterieinfektionen sällan är den primära orsaken till ögonsymtomen kommer ögat bara tillfälligt bli bättre, oftast på grund av den rengörande och smörjande effekten som medicinen har, under behandlingstiden.

Allmänna infektioner i kroppen kan även ge symtom från ögonen i form av ögoninflammationer.

Relaterade produkter från vår webshop

Klicka på produkterna för att komma till shoppen!

comfort_shield_1_.jpg Aptus-SentrX-eye-drops--10-ml_7_9.png

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.