Hästbajs - inte ofarligt för hundar!

Hundägare blir ofta oroliga för förgiftningar när deras hundar har ätit upp något utomhus. Äter hundar däremot hästbajs eller avföringar av andra växtätare, ser matte eller husse oftast ingen risk i det, men särskilt för hundar, som tillhör vallhundraserna, som Collies,  Australian Shepherds eller Shetland Sheepdogs, kan utgången att stoppa i sig hästäpplen i värsta fall bli dödlig.

Varför är det farligt att äta hästavföringar?

Hästar avmaskas 3-4 gånger om året. Avmaskningen genomförs ofta med preparat som innehåller ivermectin eller moxidectin, som doseras efter hästarnas vikt, som i vissa fall kan ligga mellan 500 - 700 kg.

Behandlade hästar utsöndrar aktiva ingredienser i fyra (ivermectin) till åtta (moxidectin) dagar med 5 - 7 mikrogram per gram avföring. Hästbajs med ca 100 g kan därför redan innehålla en dos, som kan vara farlig för hundar, som är bärare av MDR-1 gendefekten. Ännu farligare blir det, när hundarna slickar upp avmaskningsmedel direkt, som kanske spilldes på golvet.

Symtom

Reaktionen hos de drabbade hundarna beror på hälsostatus, ålder och vikt samt hur mycket avföring som ätits. Mildare symtom består av salivering, kräkning, skakningar, desorientering och dåsighet. Känsliga hundar eller särskilt valpar och yngre hundar, som äter mycket avföringar kort efter avmaskningen kan visa koordinerings- och rörelsestörningar eller hamna i ett komatöst tillstånd.

Är hunden en bärare av MDR-1 gendefekten kan intag av hästavföringar till och med blir dödlig.

Vad ska man göra när hunden har ätit hästbajs?

Man kan inte avgöra om hästavföringar innehåller avmaskningsmedel eller inte efter deras utseende. Dessutom avmaskar inte alla hästägare under samma tidsperiod. Därför är det bättre att förhindra att hundar äter hästavföringar överhuvudtaget.

Dessutom kan hästavföringar av tarmsjuka hästar innehåller en mängd ohälsosamma bakterier, som kan utlösa diarré till och med hos hundar, som inte lider av MDR-1 defekten.

Om du som hundägare vet att din hund bär MDR-1 gendefekten och har ätit hästavföringar, ska du söka veterinärvård, i fall din hund har ätit mer än 10 g avföring per kilogram kroppsvikt (alltså t. ex. en 25 kg Australian Shepherd som har ätit mer än 250 g hästäpplen)

Vet man att hästar i närområdet har blivit avmaskade, ska drabbade hundar hållas borta från hästarna i minst 8 dagar och ska inte vistas på dynghögen efteråt.

Intag av avmaskningsmedel för hästar kan vara farligt för alla hundar. Hundar som har ätit sådana medel behöver veterinärvård så fort som möjligt. 

Hur är det med avföringar av andra djurslag?

Till och med avföringar av andra växtätare, som får, getter, alpacas och nötkreatur kan innehålla restdoser av avmasknings- eller andra läkemedel och ska därför beaktas.

Skribent: Leg veterinär Jörg Kostros dec 2020

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.