Gomspalt hos hund

Gomspalt är en medfödd utvecklingsrubbning, som innebär att gomtaket inte är helt sammanvuxet, vilket innebär att det finns en öppning mellan mun- och näshåla.

Gomspalt är en relativt vanlig missbildning hos hundvalpar och kan variera i svårighetsgrad. Eftersom tillståndet har en ärftlig komponent bör inte hundar som har eller har haft gomspalt användas i avel. Tikar som utsatts för stress eller vissa läkemedel under dräktigheten har större risk att få valpar med gomspalt.

Symtom

En valp med gomspalt växer dåligt, då den har nedsatt förmåga att dia. När valpen försöker dia ses ofta att mjölken rinner ut genom näsborrarna. Om man öppnar munnen på valpen ses en öppning i gomtaket. I de fall valpen har fått ner mjölk i lungorna kan den utveckla lunginflammation och få svårt att andas.

Diagnos

Gomspalt kan ses som ett hål genom gomtaket.

Behandling

Vanligtvis behandlas inte gomspalt utan det rekommenderas att man låter avliva valpen. Detta eftersom det innebär lidande att inte kunna få ordentligt med di och eftersom risken för följdsjukdomar är stor. I en del andra länder förekommer att man låter hundar med lindrig gomspalt växa till sig och sedan få gomspalten försluten genom kirurgi.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.