Kristina
Leg. Veterinär

Kristina

Legitimerad veterinär
Leg. Veterinär

Kristina

Legitimerad veterinär

Utbildning

  • Veterinärexamen 2015
  • Under utbildning: Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

Publikationer:

Mutations in ASIP and MC1R: dominant black and recessive black alleles segregate in native Swedish sheep populations