Alexandra Vilén
Legitimerad veterinär

Alexandra Vilén

Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar Klinikchef
Legitimerad veterinär
Alexandra Vilén
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar Klinikchef

Specialitet

  • Ortopedi
  • Neurologi
  • Mjukdelskirurgi
  • Ledkirurgi
  • Utfärdar SKKs hjärt- och patellaintyg

Utbildning

  • Veterinärexamen SLU 2001
  • Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar 2008
  • Under utbildning till specialist inom kirurgi
  • Genomför en Mastersutbildning i kirurgi vid Universitetet i Köpenhamn

Största delen av sin yrkesverksamma tid har Alexandra spenderat vid större djursjukhus som kirurg. Alexandra har lång erfarenhet av ortopediska utredningar och neurologiska patienter och då framförallt djur med diskbråck. Hon har lång erfarenhet av såväl neurokirurgi som avancerade mjukdelskirurgiska ingrepp och ingrepp i brösthåla inklusive titthålskirurgi. Alexandra har även lång erfarenhet av endoskopiska undersökningar av magtarmkanalen och luftvägar liksom undersökning och kirurgi av öron-näsa-hals. Hon har också stort intresse av sårvård och rekonstruktiv kirurgi. Utöver detta har Alexandra varit drivande i flera projekt och engagerat sig nationellt och internationellt inom vårdhygien och ansvarsfull antibiotika användning. 2005-2014 satt hon med i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps Smådjurssektion i huvudsak som internationellt ansvarig. På fritiden umgås Alexandra gärna med sin familj, reser och tar långa härliga promenader längs stranden med taxen Norpan.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.