Betalning

Alla sjukvårdskostnader måste normalt betalas innan ditt djur lämnar oss. Du kan betala med Visa-Mastercard-kort, med Swish eller Agriakortet. Vi erbjuder delbetalning via Svea Bank.

Uteblivet besök

Avbokning av besök ska ske senast kl 11.00 vardagen före bokat besök, på telefonnummer 021-474 90 70 alt epost: info.avc@anicura.se. För uteblivet besök som ej avbokats, eller som avbokas försent debiteras. 

Oförsäkrade djur

Om ditt djur inte är försäkrat står du själv för alla kostnader, som betalas i samband med besöket. Vid större ingrepp behöver vi förskottsbetalning på del av kostnaden.

Försäkrade djur

Många djur är idag försäkrade och det betyder oftast att du betalar till oss, och sedan skickar kvittot till försäkringsbolaget. Det kan då ta ett par veckor innan du får pengar tillbaka om summan har överstigit självrisken.

Direktreglering

Vi kan hjälpa dig att göra en så kallad direktreglering. Det betyder att du bara betalar din del, självrisken samt de eventuella kostnader som inte ersätts av försäkringen, till oss. Vid direktregleringen ersätter försäkringsbolaget oss direkt så att du slipper ligga ute med pengarna. För att direktreglera behöver vi ditt djurs försäkringsnummer. Vi ber dig därför att alltid ha med det vid betalning. Eftersom det tar oss tid att specificera alla åtgärder, kontakta försäkringsbolaget och fakturera dem, tar vi en mindre avgift för denna tjänst. Direktreglering kan tyvärr inte göras när försäkringsbolagen är stängda.

Försäkringsbolagen har öppet dagtid på vardagar. Men runt lunchtid kan det ta längre tid att reglera.

Observera att det inte alltid går att direktreglera trots att ditt försäkringsbolag har sin direktreglering öppen. Det kan vara något som är oklart för bolaget och som de behöver ta ställning till. Du får då betala som vanligt, (se nedan).

Om du väljer att inte direktreglera

Om du väljer att själv betala djurkliniken på plats skickar du in en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag efter besöket hos oss om summan överstiger självrisken. Skicka in kvittot till försäkringsbolaget och komplettera detta med försäkringsnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt uppgifter om ditt djur som namn, ålder, id-nummer, eventuellt registreringsnummer etc. Ange även bankkontonumret som du vill ha den aktuella ersättningen insatt på. Olika försäkringsbolag har olika lång handläggningstid. För eventuella frågor om din reglering kan du vända dig direkt till ditt försäkringsbolag.

Självrisker och ersättningsanspråk

Försäkringsbolagen har olika villkor för ersättning beroende på vilken försäkringsprodukt du valt. När du tecknar din försäkring väljer du själv vilket ersättningsbelopp och vilken självrisk du önskar. Många av försäkringsbolagen har en självrisk som består av två olika delar. En fast del (grundsjälvrisk) och en rörlig del (rörlig självrisk). Den rörliga självrisken är en procentsats av besökets ersättningsbara kostnad.

Det är viktigt att du sparar ditt djurs försäkringsbrev så att du kan ta med dig detta när du kommer till oss. På det sättet vet du vilken försäkring och vilken självrisk du har valt. Viktigt att känna till är att ditt djurs ersättningsbelopp hos vissa försäkringsbolag sjunker med djurets ålder. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på vilka villkor som gäller med just ditt djurs försäkring, självrisk och ersättningstak.

Tänk på

Eftersom olika försäkringar har olika villkor och ersättningsbelopp kan vi aldrig säga om just din försäkring ersätter en viss behandling. Du får själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på om behandlingen ersätts med din försäkring och att din försäkring inte har någon reservation som gör att behandlingen inte ersätts på just ditt djur.

Faktura eller delbetalning med Svea Bank

När kostnaden är oväntad eller försäkringen kanske inte täcker allt är det bra att kunna betala med faktura eller att dela upp sin betalning. Vår delbetalning gör det möjligt för dig att själv bestämma en betalningstakt som passar dig.

Så funkar det:

  1. Ansök om faktura eller delbetalning innan ditt besök via denna länk. Du kan också ansöka hos oss i receptionen, observera att det är Svea Bank som avgör om din ansökan går igenom eller inte. 
  2. Kreditansökan görs direkt och du får svar lika snabbt. En godkänd ansökan är giltig i 90 dagar. 
  3. Signera köpet med Mobilt BankID

För att beviljas kredit måste du uppfylla basvillkoren:

  • Vara minst 18 år
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Skriven i Sverige sedan minst ett (1) år

 

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.