Lisa S
Legitimerade djursjukskötare

Lisa S

Legitimerad djursjukskötare NCert Emergency & Critical Care Nursing TF Gruppledare IVA
Legitimerade djursjukskötare

Lisa S

Legitimerad djursjukskötare NCert Emergency & Critical Care Nursing TF Gruppledare IVA

Specialitet

  • Akutvård
  • Intensivvård

Utbildning

  • Legitimerad djursjukskötare
  • Sköterskecertifikat i akut- och intensivvård via Improve International

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.