Råd och anvisningar vid idiopatisk cystit

Idiopatisk cystit innebär inflammation, vars orsak är oklar, i urinblåsans vägg och kan leda till att katter får problem med urinträngningar, kissar inne på "fel ställen" och att det ibland kommer blod i urinen.

Inflammationen är mycket sällan uppkommen pga bakteriell infektion. Det mesta pekar på att det finns samband mellan idiopatisk cystit och stress av något slag.

Det kan vara svårt att se att en katt upplever stress och det kan vara svårt att veta vad som stressar en katt. Det kan röra sig om faktorer som vi människor inte tänker på att de kan vara stressutlösande för katten. Exempel på sådana faktorer är flera katter i hemmet, dåligt tömd kattlåda, för få kattlådor, kattsand som katten inte tycker om, flytt, förändring i hemmet som t ex ny familjemedlem, renovering mm. Tänk igenom hur man kan förbättra kattens hemmamiljö. Titta gärna in på hemsidan: www.indoorpet.osu.edu för mer råd och tips kring detta.

Behandling: antiinflammatorisk och smärtlindrande medicin (NSAID) som förskrivs av veterinär.

Många katter mår så pass bra att de inte behöver skrivas in på djursjukhuset. För att utesluta andra orsaker än idiopatisk cystit till att katten har urinträngningar börjar man ofta med att titta på ett urinprov. Många gånger måste man även gå vidare med t ex ultraljud, röntgen, blodprover etc.

Om problemen med trängningar inte går över inom de närmaste dagarna, bör katten komma på återbesök för vidare utredning och behandling. Om katten inte kissar alls, dvs att urinstopp föreligger, är det mycket allvarligt och kan snabbt leda till ett livshotande tillstånd eftersom katten ej kan göra sig av med giftiga ämnen som skulle avlägsnats med urinen. Om katten inte kissar alls, visar smärta och/eller om man kan känna en stor hård urinblåsa då man klämmer försiktigt på buken bör katten komma in omgående.

Det är vanligt att problemen återkommer, men ett bra sätt att försöka hålla skov borta är att försöka minimera stressutlösande faktorer i hemmamiljön. Utöver antiinflammatoriska medicin kan fodertillskott innehållande glukosaminoglykaner (t ex Seraquin eller Cystease) ha viss effekt.

Studier har också visat att blötfoder kan minska risken för återkommande inflammationer i blåsan.

Det är större risk att överviktiga katter får problem pga trängre urinvägar, varför överviktiga katter bör gå ner i vikt. Kontakta gärna vår kostrådgivare om det är svårt att få katten att gå ner i vikt.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.