Operationsavdelning

Hundar och katter är de vanligaste patienterna på vår operationsavdelning.

En vanlig dag består av bokade operationer, men under dagen kan även akutoperationer tillkomma.

Vid planerade operationer tas djuret in på morgonen av en veterinär och sköterska. Du som djurägare får information om operationen och har möjlighet att ställa frågor. Operationen sker under dagen och när operationen är klar ringer vi djurägaren och berättar hur det har gått och när hemgång planeras.

Vid hemgång får du ett hemgångsråd med dig. Vid eventuell sutur- eller dräntagning bokas det en ny tid för detta.

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.