Ann-Kristin Malm
Leg. Djursjukskötare

Ann-Kristin Malm

Legitimerad Djursjukskötare
Leg. Djursjukskötare

Ann-Kristin Malm

Legitimerad Djursjukskötare

Ann-Kristine är Leg Djursjukskötare efter att ha studerat vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara under 2003-2005. Ann-Kristine har arbetat på djursjukhuset sedan examen och har mycket god kännedom om egentligen alla avdelningar på hela kliniken. Ann-Kristin är vidareutbildad inom anestesi och ses i huvudsak på tandvård och operationsavdelningen, men även ute på akutmottagningen då hon uppskattar ett praktiskt och varierat arbete.