Mattias Dalman
Leg. Veterinär

Mattias Dalman

Legitimerad Veterinär
Leg. Veterinär

Mattias Dalman

Legitimerad Veterinär

Specialitet

  • Reproduktion
  • Kirurgi
  • Ortopedi

Utbildning

  • Veterinärexamen Köpenhamn 2014
  • Kompetens i Artificiell Insemination hos hund och katt
  • Under utbildning till Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar

Mattias tog sin veterinärexamen vid KVL i Köpenhamn 2014, och har arbetat på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm sedan dess. Mattias är under utbildning för att erhålla specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och försöker därför hålla sina intresseområden tämligen breda. Dock har han redan inriktningen klar – Mattias är intresserad av reproduktion hos hund och katt, och under 2017 erhöll han s k AI-kompetens hos hund. Därtill utbildas Mattias för närvarande i kirurgi och ortopedi. Mattias uppskattar den personliga kontakten med djurägarna och tycker att samarbetet med uppfödarna är stimulerande då man får vara delaktig och följa hundarnas och kennelns utveckling.