VĂ„rdhygien och antibiotikapolicy

Vi på AniCura Djursjukhuset i Hässleholm arbetar aktivt med att optimera vårdhygien i alla processer som rör våra patienter, detta för att öka patientsäkerheten och förebygga smittspridning.

Vårdhygien

Förutom vårt brinnande intresse för att göra det bästa för de djur vi vårdar, är bakgrunden till hygienarbetet Jordbruksverkets förordning om förebyggande arbete avseende hygien, samt Sveriges Veterinärförbunds antibiotikapolicy.

Antibiotikapolicy

Antibiotika är läkemedel som kan behandla infektioner som orsakas av bakterier, men det hjälper inte mot till exempel svamp, virus eller parasiter. Antibiotikaresistens innebär att bakterier blivit motståndskraftiga mot antibiotika och därför hjälper inte medicinen. Antibiotikaresistenta bakterier är idag ett globalt folkhälsoproblem enligt WHO och resistensutvecklingen ökar när antibiotikaanvändningen ökar. Det är därför mycket viktigt att inte använda antibiotika om det inte verkligen behövs. Antibiotika skrivs bara ut när patienten har en bakteriell infektion (påvisas med cytologi och/eller bakterieodling) och om denna infektion sannolikt inte avläker utan antibiotikabehandling.

Den enskilt viktigaste åtgärden för att kunna minimera antibiotikaanvändningen är att upprätthålla god hygien. Detta innebär att vi är mycket noggranna med basala hygienrutiner.

Basala hygienrutiner

För att förebygga smittspridning och därmed kunna använda mindre antibiotika, har AniCura Djursjukhuset i Hässleholm basala hygienrutiner som alla i personalen följer i alla patientnära situationer. Basala hygienrutiner innebär bland annat korrekt arbetsklädsel, att vi aldrig bär ringar, klockor eller andra smycken på händer och underarmar, att långt hår bärs uppsatt, att vi desinficerar händerna före och efter varje patientkontakt, samt att vi använder skyddsutrustning (såsom undersökningshandskar och skyddsförkläde) vid nära kontakt med patienter och kroppsvätskor.

Som djurägare kan du tänka på samma sätt: om du har en sjuk eller skadad hund/katt som du behöver ta hand om hemma är det viktigt att du tvättar händerna med tvål och vatten före och efter du hanterar djuret. Det är så klart också viktigt att du följer djurhälsopersonalens råd vad gäller till exempel medicinering och tvätt av eventuella sår. På så sätt kan du slippa bli tvungen att ge ditt djur medicin.

Utbildning och uppföljning

Utvecklingen av vårdhygien går hela tiden framåt och för att kunna erbjuda en hygienkvalitet i framkant ser vi till att personalen är uppdaterad på området. För att lyckas med detta håller vi årligen internutbildning i vårdhygien, följer QualiCuras undersökningar (rikstäckande studier inom AniCura) och genomför egenkontroller. Vi har också ett hygienombud; leg. Dssk Jasmine Bengtsson, som leder arbetet och ser till att viktig information och kunskap når alla i personalen.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.