Tack för din remiss

Din remiss är nu mottagen!

Vi tar kontakt med djurägaren och bokar ett besök. Om inget annat angetts så får du ett remissvar på mailen du skickat ifrån.

Tack för din remiss!

Norsholms Djursjukhus hemsida

Error

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.