AnneKathrin
Legitimerad Veterinär

AnneKathrin

Legitimerad veterinär
Legitimerad Veterinär
AnneKathrin
Legitimerad veterinär

Specialitet

  • Detta är det enda yrkesområde som jag kunde tänka mig att jobba med. Den ena dagen är inte den andra lik och jag tycker om variationen.

Utbildning

  • Djursjukskötarexamen
  • Veterinärexamen

Legitimerad djursjuksköterska med en utbildning avslutad 2008 i Tyskland. Därefter läste jag till veterinär i Köpenhamn till 2014.

Detta är det enda yrkesområde som jag kunde tänka mig att jobba med. Den ena dagen är inte den andra lik och jag tycker om variationen.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.