Remittera till AniCura Djursjukhuset i Jönköping

Professionell remittering med omtanke

Vi på AniCura Djursjukhuset i Jönköping tar gärna emot patienter för vidare utredning, behandling eller operation.

Remittera till oss i Jönköping

Vi önskar alla remisser till vår mail jonkoping.remiss@anicura.se. För att vi på ett patientsäkert och effektivt sätt ska kunna behandla er remiss behöver den innehålla:

  • Tydlig remissformulering och frågeställning
  • Journalkopior från samtliga behandlande veterinärer
  • Provsvar t.ex PAD (orginalsvar), blodprov och CT-svar
  • Bilddiagnostik t.ex röntgenbilder i jpg, CT och ultraljud
  • Övriga undersökningar  
  • Förhandsbesked från försäkringsbolag vid t.ex operation eller CT
  • CT-remiss, om aktuellt

Observera att det är ni som remitterande klinik som är medicinskt ansvarig för patienten tills att vi accepterat remissen.  

Vid akuta remisser

Vid akuta fall, vänligen ring oss på nummer 036-341888, val 1, innan Ni ber djurägarna åka till oss.   

Vi följer SVFs riktlinjer vid hantering av remisser. Enligt SVF ska innehållet i en remiss vara av en sådan kvalitet att en säker bedömning och prioritering kan göras hos remissmottagare.Remissen ska alltid följas av en separat remiss och inte enbart av journalkopia. Detta för att på ett patientsäkert sätt snabbt få en översikt över er remitterande patients sjukdomstillstånd. https://www.svf.se/media/xavhyhqf/riktlinjer-fo-r-remissrutiner-inkl-blankett.pdf 

Välkommen med era Remisser!

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.