Priser

Nedan finner du några av våra fasta priser. Hos oss på AniCura Bohusläns Djursjukhus kan du betala med kredit/betalkort eller Swish. Vi erbjuder enbart fakturering och/eller delbetalning via SVEA Bank. Vi är en kontantfri klinik.

Om ditt djur kommer in akut eller har en oklar sjukdomsbild/skada är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift. Varje patient är unik och tillsammans med dig som djurägare bestäms vilka åtgärder som ska göras för ditt djur. Varje åtgärd som vi utför – t.ex. ultraljud, röntgen, kirurgiskt ingrepp, sedering, dropp osv. – har ett fastställt pris och du och din veterinär har under vårdtiden en dialog om både djurets behandling och kostnaden.

  • Akutavgift tas ut då en tid bokas samma dag. I vår bokning och bemanningsplanering ingår det att vi ska finnas tillgängliga varje vardag för eventuella akuta besök. Det medför högre kostnader och därför kostar ett akut besök något mer. Detta gäller även jourtid efter kl 16.
  • Vår prissättning baserar sig på den vårdkvalitet som vi erbjuder i form av välutbildad och legitimerad personal, kvalitetssäkring vad gäller prover, provhantering, vårdhygien, bilddiagnostik etc.
  • Alla våra behandlingar bygger på beprövad och evidensbaserad kunskap. Vi följer eller överträffar de normer som de olika normgrupperna i Sverige rekommenderar.

Poliklinik

   
Allmän veterinärundersökning 30 min 1300:-  
Utfärdande av pass 900:-  
Avmaskning inkl intygsskrivning, exkl läkemedel 600:-  
Avmaskning inkl intygsskrivning. Exkl läkemedel i samband med annat besök, eller utöver första djuret 400:-  

Vaccination

   
Hund (valpsjuka, parvo, smittsam leverinflammation, kennelhosta) 600:-  
Rabies 850:-  
Leptospiros 700:-  
Katt (kattpest, kattsnuva) 600:-  
Kanin Filavac (Kaningulsot typ 1 + 2) 1000:-  
Kanin Filavac + Myxo-RHD (Kaninpest och kaningulsot typ 1 + 2) 1000:-  

Kastration

   
På hondjur tas äggstockarna och vid behov även livmodern bort genom ett bukingrepp. Vi utför inte i nuläget titthålskirurgi för kastrering av tik    
Kastration katt    
Kastration honkatt 1700:-  
Kastration hankatt 950:-  
Kastration hund    
Kastration hanhund under 30 kg 5350:-  
Kastration hanhund över 30 kg 6150:-  
Kastration tik under 30 kg 7900:-  
Kastration tik över 30 kg 9000:-  
Kastration kanin    
Kastration hankanin 1700:-  
Kastration honkanin 2050:-  

SKK-Röntgen

   
I dessa paketpriser ingår sedering. Observera att SKK:s avläsningsavgift tillkommer i dessa priser.    
Höftledsröntgen HD 2000:-  
Armbågsröntgen ED 1900:-  
Höft och Armbågsröntgen HD+ED 2900:-  

Besiktning

   
Paketpris besiktning + en vaccination + chipmärkning per valp/kattunge (max 6 månader) 1300:-  
Enbart besiktning, över 6 månader 1000:-  
Enbart chipmärkning 600:-  

Ultraljud/Röntgen

   
Dräktighetsröntgen 1600:-  

Tandvård

   
Tandvårdspriser beror på omfattningen av tandsten och tandlossning. Vi lämnar individuell prisuppgift vid undersökning.    
Grundavgift för tandvård är:    
Katt inkl röntgen 3750:-  
Hund inkl röntgen 4550:-  

Avlivning

   
Avlivning hund under 10 kg - Kostnad för kremering tillkommer 1200:-  
Avlivning hund 11-30 kg - Kostnad för kremering tillkommer 1400:-  
Avlivning hund 31-50 kg -Kostnad för kremering tillkommer 1500:-  
Avlivning hund över 50 kg -Kostnad för kremering tillkommer 1700:-  
Avlivning katt - Kostnad för kremering tillkommer 1200:-  
Avlivning övriga djur - Kostnad för kremering tillkommer 800:-  
Kremering hund under 10 kg -Ingen aska tillbaka 1200:-  
Kremering hund 10-30 kg - Ingen aska tillbaka 1500:-  
Kremering hund 31-50 kg -Ingen aska tillbaka 1700:-  
Kremering hund över 50 kg -Ingen aska tillbaka 1900:-  
Kremering katt - Ingen aska tillbaka 1000:-  
Kremering övriga djur - Ingen aska tillbaka 550:-  
Separatkremering hund under 10 kg, inklusive träurna 2200:-  
Separatkremering hund 10-30 kg, inklusive träurna 2500:-  
Separatkremering hund 31-50 kg, inklusive träurna 2700:-  
Separatkremering hund över 50 kg, inklusive träurna 2900:-  
Separatkremering katt, inklusive träurna 2000:-  
Separatkremering övriga djur, inklusive träurna 2000:-  

Uteblivet besök

   
Hör av dig så fort du kan om du inte kan komma till ett bokat besök, då kan något annat djur erbjudas din tid. Besöket ska avbokas 24 timmar före utsatt tid, annars registreras besöket som uteblivet. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala en avgift som baseras på bokningsorsak.
Det går bra att maila oss dygnet runt om du önskar avboka din tid. bohuslan@anicura.se
   
Vi reserverar oss för eventuella fel eller prisjusteringar.    

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.