Sarah J
Veterinärer

Sarah J

Legitimerad veterinär Genomgår residency i klinisk patologi
Veterinärer

Sarah J

Legitimerad veterinär Genomgår residency i klinisk patologi

Specialitet

  • Klinisk patologi

Utbildning

  • Veterinärexamen 2013
  • Genomgår

Ansvarig för progesteronvalidering